Festival Leren van toetsen

Collega Inge en ik waren op het festival Leren van toetsen, georganiseerd door
Platform Leren van toetsen en gehost door De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences.  Zelden zo’n leuke en inspirerend congres meegemaakt!

Ik denk dat de naam Festival leren van Toetsen echt een hele goede naam is. De sfeer zat er goed in, de drank vloeide rijkelijk (oh nee, toch niet ;-)) én we hebben ook nog eens heel veel geleerd!

Het was een inspirerende dag waarover we afgelopen maandag op kantoor tijdens ons weekoverleg zeker een half uur hebben gesproken.  

Wat neem ik mee van die dag?

 • Hoe vertrouwen én lef kunnen leiden tot een veel vrijer curriculum met blije en geïnspireerde studenten én docenten (met dank aan Marjolein Faassen en Arianne Luik-Knoester).
 • Dat het heerlijk is om met allerlei contacten van hogescholen te kunnen bijpraten en ideeën uit te kunnen wisselen.
 • Dat het kwartetspel dat ontwikkeld is door Erika Rob en Joyce den Heijer en getekend door Phine van Doorne een leuke gespreksstarter kan zijn. Wij hebben er in elk geval bij het uitproberen veel plezier mee gehad.
 • Dat de werkvorm Deep Democracy ons nog niet helemaal duidelijk is, maar wel aanzet om te kijken of we deze werkvorm effectief in trainingen voor examencommissies kunnen inzetten. We gaan ermee aan de slag!
 • Dat de Keynote van Renske de Kleijn goed aansloot op onze eigen ervaringen in trainingen Effectieve Feedback én een mooie wetenschappelijke onderbouwing is door het onderzoek dat ze doet op dit onderwerp. En een wetenschapper is geen wetenschapper als ze je niet ook laat zien waar de vraagtekens nog zitten. Inspirerend!

Kortom: we hebben echt een topdag gehad! Volgend jaar gaan we met het hele team naar dit congres!

Dank hiervoor, Festival Leren van toetsen- organisatie!

‘Staat van Examencommissie 2023’ feestelijk van start

Bureau Lente bestaat dit jaar vijf jaar!

Dit willen we in november onder meer vieren met een heus congres (daarover later meer), maar op 25 april hebben we ‘en petit comité’ al een voorproefje genomen…

Samen met een aantal leden van examencommissies uit mbo en hbo hebben we gekeken naar de meest interessante vragen om mee te nemen in de 2023-editie van de ‘Staat van de Examencommissie’. En daarna bezochten we de Keukenhof. Gewoon omdat we wat te vieren hebben.

Examencommissieleden aan het werk

Staat van de Examencommissie

In 2021 ondervroeg Bureau Lente al eens 26 examencommissies uit hbo en mbo, over hun manier van werken, samenstelling, werkdruk, taken en uitdagingen. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat leden van examencommissies in het mbo toen te maken hadden met een hogere werklast dan die in het hbo, uitgedrukt in vergadertijd, aantal studenten per lid van de commissie en beschikbare fte’s per 1000 studenten.

In totaal hebben toen 26 examencommissies aan de inventarisatie deelgenomen, 9 uit het hbo en 17 uit het mbo. In 2023 willen we dit onderzoek herhalen en uitbreiden. Hoe zien de examencommissies in mbo en hbo er nu uit, hoe zijn ze samengesteld, wat zijn hun grootste uitdagingen, overeenkomsten en verschillen. En hoe verschilt dit beeld van twee jaar geleden? De vragenlijst zal zo snel mogelijk worden opgesteld en verspreid.

Keukenhof
Voor de aftrap van dit nieuwe onderzoek kwamen een aantal leden van examencommissies uit mbo en hbo samen met ons naar Lisse. Daar hebben we met elkaar gedachten gewisseld over het functioneren van examencommissies en over het nieuwe onderzoek.

En daarna de Keukenhof in!

En als je Bureau Lente heet, dan is er geen betere plaats om de feestelijkheden van vijf jaar Bureau Lente in gang te zetten dan de Keukenhof.

Lentezon, lentebuien, veel toeristen en heel, heel veel prachtige velden met bloemen.
Het is nu al een mooi jubileumjaar!

Harriëtte van Empel versterkt team Bureau Lente

Bureau Lente is weer verder gegroeid! Met ingang van 13 februari 2023 versterkt Harriëtte van Empel ons team in de rol van Office Manager. Een versterking die hard nodig was. Niet zozeer omdat we een half jaar geleden een nieuw kantoor hebben betrokken, maar wél omdat we inmiddels zoveel verschillende projecten en trainingen verzorgen (voor meer dan 46 klanten in het mbo en hbo), dat het plannen, voorbereiden en logistiek in goede banen leiden hiervan, een belangrijke en intensieve klus is geworden. Een klus die we graag overlaten aan iemand die daar heel goed in is. En dát is Harriëtte. Deze rol is haar op het lijf geschreven. Al vanaf 1989 is zij in deze en vergelijkbare functies actief geweest bij diverse bedrijven in uiteenlopende branches zoals de advocatuur, bouwsector en kinderopvang. Het meest recent was zij medewerker binnendienst, afdeling hypotheken bij Oliekan Financiële Diensten. 

“Ik was niet heel actief op zoek naar een nieuwe baan, maar toen ik de vacaturetekst van Bureau Lente voorbij zag komen werd ik toch getriggerd. Het op poten zetten en vormgeven van een nieuwe functie maakt deze baan extra aantrekkelijk. Daarbij waren ook de frequente klantcontacten en de grote afwisseling in type klant, project en werkzaamheden belangrijke factoren. En dat het dan ook nog eens een bedrijf betreft bij mij om de hoek in Culemborg, maakt het natuurlijk allemaal extra leuk. De eerste interne werkzaamheden zijn inmiddels verricht en ik verheug me op alles wat nog op mijn pad komt in deze functie.”

Wij zoeken mensen die het mbo en hbo willen helpen talenten tot bloei te laten komen! 

Bij Bureau Lente zijn we ervan overtuigd dat goed en toegankelijk onderwijs een basisvoorwaarde is om het talent van jonge mensen tot bloei te laten komen. Daarom zetten wij ons elke dag met hart en ziel in om professionals in het onderwijs te ondersteunen in hun ambitie studenten zo goed mogelijk op te leiden en zich te laten ontwikkelen tot volwassen vakmensen.

Wij zijn onderwijskundigen, trainers en adviseurs en gespecialiseerd op het gebied van toetsing en examinering in met name mbo en hbo. Een breed en gevarieerd werkveld; dynamisch, afwisselend en uitdagend.

Never a dull moment. Wij komen over de vloer bij mbo’s en hbo’s in heel Nederland. Van Groningen tot en met Vlissingen en van Den Helder tot en met Maastricht. 

Steeds wisselende leuke, dankbare, uitdagende en inhoudelijke projecten, met de leukste en meest gedreven klantcontacten die je je kunt wensen.

Want wát is nou leuker dan andere mensen beter maken in hun werk? En talenten te laten bloeien? En hoe leuk is het om te werken met een compact en professioneel team en in een stimulerende en enthousiasmerende werkomgeving? Soms op kantoor, soms thuis, en natuurlijk vaak bij onze klanten.

Inmiddels werken we voor zo’n veertig van de leukste en beste onderwijsorganisaties van Nederland, in mbo en hbo.

Vragen we dan heel veel van je?

Nou, vooral enthousiasme, gedrevenheid en een gedeelde visie op onderwijs en onderwijsontwikkeling. Daarnaast is ervaring natuurlijk altijd mooi meegenomen. Bijvoorbeeld als trainer van groepen, of als onderwijskundige in de begeleiding van teams.

Ook voor startende trainers en onderwijskundigen
Ook voor net startende onderwijskundigen hebben we plaats, zeker als ze het in zich hebben om uit te groeien tot de best denkbare trainers en adviseurs op het gebied van onderwijs, toetsen en examineren! Mensen die goed kunnen luisteren naar de vragen van de klant en die vragen dan kunnen omzetten in een training of begeleidingstraject op maat. Want wij geloven in maatwerk. En daarom geloven onze klanten in ons. 

Solliciteren?
Herken je je in het geschetste beeld? Word je ook enthousiast waar wij enthousiast van worden? Dan moeten we vooral een keer samen koffiedrinken.

Kun je meteen ons toffe kantoor in Culemborg eens zien! Mail ons een korte video-pitch waarin je kort aangeeft wie je bent en waarom deze vacature je aanspreekt. Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je ook altijd even telefonisch of per mail contact opnemen met Monique Bulle (0643370814) of Jeanne Hup (0628918797)

BKE-Direct bij ad PEP InHolland

Weer een hele inspirerende BKE-Direct afgerond! De docenten van de Ad PEP Inholland hebben gisteren hun BKE met een hele waardevolle en inspirerende kennisdeling afgerond. Niet alleen hebben ze aan hun eigen toetsing gewerkt, de groep heeft ook naar het hele toetsprogramma, de aansluiting van leeruitkomsten en de gevolgen voor het onderwijs gekeken. Gefeliciteerd iedereen en bedankt voor jullie geweldige enthousiasme!

Docenten steeds vaker coach in het MBO

Flexibilisering, individuele leerroutes en studenten die meer regisseur worden over hun eigen leerroutes. Dit zijn de ontwikkelingen die op dit moment binnen het mbo sterk naar voren komen. Logische ontwikkelingen die niet los gezien kunnen woorden van de algemene maatschappelijke trend naar meer flexibiliteit, individuele controle en verantwoordelijkheid. Als we binnen het mbo studenten meer controle willen geven over de eigen leerroutes, zullen docenten en SLB-ers hun rol echter ook zien veranderen. Docenten en SLB’ers zullen gedurende het hele onderwijsproces steeds meer coachende feedbackvaardigheden nodig hebben.

Zij staan daarbij voor vragen als: waar staat de student nu in zijn leerproces/opleiding en waar wil/moet hij heen? Hoe komt hij daar en wat heeft hij daarvoor nodig? Hoe zorg je ervoor dat de student hierin de regie krijgt en/of neemt? En hoe verzeker je dat feedback een duurzame plek krijgt in je onderwijs?

Om deze transitie van docent naar coach goed te kunnen maken heeft Bureau Lente een training Coachende Feedback ontwikkeld, specifiek voor docenten en SLB-ers in het mbo. Deze training wordt – zoals gebruikelijk bij Bureau Lente – volledig afgestemd op ambities en competenties van zowel de individuele deelnemers als ook van het opleidingsteam als geheel.

Coachende Feedback

De basistraining Coachende Feedback is verdeeld over twee dagdelen.
Dagdeel 1 is gericht op het verhogen van de feedbackcompetentie van de docent/SLB’er.

Hierbij komen de volgende vragen aan de orde:

 • Hoe kan je coachende feedback inzetten in de begeleiding in het leerproces (docent)/leerroute (slb’er) van de studenten?
 • Hoe stimuleer ik de betrokkenheid van studenten door procesmatig feedback te geven gedurende hun leerproces?
 • Hoe zet ik coachende feedback in bij de beoordelingsinstrumenten/momenten?
 • Hoe voer ik de dialoog met de student?

Dagdeel 2 biedt tools voor het vergroten van de feedbackvaardigheid van studenten. Hierbij komen vragen aan de orde als:

 • Wat verstaan we, als opleiding, onder feedbackvaardigheid van studenten?
 • Hoe kan ik studenten uitnodigen om feedback te vragen op specifieke onderdelen van hun eigen werk/hun leerproces .
 • Hoe kan ik de studenten helpen met het leren evalueren van hun eigen werk?
 • Hoe kan ik peer-feedback inzetten in het leerproces?
 • Hoe stimuleer ik eerlijke peer-feedback?

Na afloop van de training Coachende Feedback, hebben de deelnemers inzicht in functie en doel van coachende feedback bij de eigen opleiding/organisatie en beschikken zij over de nodige handvatten om studenten te coachen en actief te betrekken bij het feedbackproces. Daarnaast hebben ze meer inzicht in het eigen handelen en dat van collega-begeleiders in het geven van effectieve feedback.

Optioneel kan er aansluitend aan deze training nog een verdiepingsslag worden gemaakt waarbij de docenten/ SLB’ers aan de slag gaan met het ontwerpen van een eigen coachend feedbackontwerp en -traject.