De Staat van de Examencommissie

De examencommissie is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van examinering/toetsing en zorgt ervoor dat de waarde van het examen altijd onbetwist is. 

Bureau Lente traint en begeleidt veel examencommissies, in zowel het hoger onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Daarbij valt ons op dat bij elke school of opleiding de examencommissie op eigen wijze omgaat met hun taken en verantwoordelijkheden. 
Het lijkt ons interessant om te kijken waarin de diverse examencommissies verschillen en waarin ze juist overeenkomen. Is er een gemene deler te herkennen? Zijn er trends en ontwikkelingen? 

Om hiervan een globaal overzichtsbeeld te krijgen doen wij een kort onderzoek bij zoveel mogelijk onderwijsinstellingen in het hbo en mbo. 

Help ons om de Staat van de Examencommissie 2021 in beeld te brengen. Dit kan door het beantwoorden van een korte vragenlijst waarvan de antwoorden 100% vertrouwelijk en geanonimiseerd zullen worden verwerkt. Desgewenst kunt u uw gegevens laten vergelijken met het gemiddelde. 

De geaggregeerde uitkomsten van dit onderzoek publiceren we op de deze website .

Het beantwoorden van de vragenlijst kost niet meer dan 10 minuten. 

Alvast bedankt! 

Bureau Lente coacht examencommissies on-the-job

De laatste jaren heeft Bureau Lente heel wat examencommissies en leden van examencommissies getraind, gecertificeerd en ondersteund bij het opzetten en implementeren van richtlijnen en processen. Aan dit aanbod voegen we nu ook on-the-job coaching toe om de professionalisering van examencommissies op een nog hoger plan te brengen.

De professionalisering van de examencommissie die Bureau Lente nu aanbiedt, bestaat uit twee onderdelen:

 • Coaching van de voorzitter en secretaris;
 • On-the-job professionaliseren van de gehele examencommissie.

Het doel van deze trajecten is om de leden van de examencommissie meer structuur en handvatten te bieden om planmatig, efficiënt en ‘in-control’ de werkzaamheden van de examencommissie te kunnen uitvoeren.

Coaching van de voorzitter en secretaris
De voorzitter en secretaris worden gecoacht in hun werkzaamheden, vanuit het principe van afnemende sturing. Dat betekent dat we bij de start bepalen wat de leerdoelen zijn van de voorzitter en secretaris. Deze leerdoelen vormen het startpunt van de coaching, waarbij we ernaar streven dat uiteindelijk de voorzitter en secretaris samen zicht en vat hebben op de taken en verantwoordelijkheden van de (leden van de) examencommissie.

Dit betekent onder meer dat de vergaderingen voorafgaand aan bijeenkomsten van de examencommissie gedegen worden voorbereid door de voorzitter en secretaris, samen met de coach. De agenda wordt in eerste instantie ingevuld op basis van de jaarplanning/jaarplan en er wordt bekeken welke casussen er wel/niet dienen te worden behandeld. We bepalen ook wat de opbrengst van elke vergadering moet zijn, en met welke gremia voorafgaand overleg wenselijk is. De vergadering wordt vervolgens nabesproken en er wordt gereflecteerd door de voorzitter en secretaris op de voorbereiding en uitvoering. Daarbij wordt meteen vooruitgekeken naar de volgende vergadering. Doordat voorzitter en secretaris samen optrekken in het coaching-traject ontstaat er een duidelijke samenwerking en afstemming van de taakverdeling. Dit maakt dat er naast inhoudelijke verdieping ook een efficiëntieslag kan worden gemaakt.

On-the-job professionaliseren van de examencommissie
Gedurende de bijeenkomsten wordt de gehele examencommissie waar nodig on-the-job bijgeschoold. De basis is steeds de vergaderagenda van de examencommissie, voorbereid door de secretaris en voorzitter. De vergadering start gedurende het on-the-job traject steeds met één uur scholing op een onderwerp dat op dat moment speelt.

Gedurende dit traject krijgt de gehele examencommissie beter zicht op haar taken en verantwoordelijkheden en door het werken met een vaste agenda komt de examencommissie ook steeds meer ‘in control’. De examencommissie is ook op een ander niveau met elkaar in gesprek omdat ze steeds meer dezelfde taal spreken en steeds meer begrijpen wat de WHW voor hen betekent.

Na dit uur start dan de vergadering; de voorzitter is hierbij leidend. Indien nodig kan de coach van Bureau Lente bijsturen of gerichte vragen stellen. Na afloop van de vergadering bespreken de voorzitter en secretaris samen met de coach de vergadering na.

Door deze hands-on werkwijze worden alle betrokkenen geprofessionaliseerd en ontstaat er eenheid binnen de examencommissie. Tevens zorgt dit ervoor dat er een slag kan worden gemaakt met het onderling verdelen van taken, zodat er efficiënt en planmatig kan worden gewerkt en dat iedereen zijn expertise in kan zetten en er samenhang en wederzijds vertrouwen ontstaat.

Bureau Lente’s PubQuiz!

Wat is een festival zonder een plek om even te chillen?

En we hebben het dan natuurlijk over het grote
Festival Leren van Toetsen 2021
4 juni @ 09:00 – 17:00, en ook nog eens GRATIS 😉

Kom even bij ons zitten en geef je benen rust.
Even relaxen in ’t virtuele zonnetje!
Welkom op Bureau Lente’s Toets-terras!
Voor een moment van bezinning en ontspanning.

En als je er dan toch bent: doe dan ook meteen even mee met onze gezellige PubQuiz!
Want wat weet je nu eigenlijk al van toetsen?
En hoe verhoudt jouw kennis zich tot die van je collega’s?

Dat kom je allemaal te weten door samen met onze andere terrasbezoekers mee te doen met onze leuke en leerzame Toetstest. Of Testtoets. Wat jij wil.

We spelen de quiz op twee vaste momenten in de Activiteitenroom. Je speelt niet alleen voor de eer en eeuwige roem: elke ronde maak je kans op een fraaie hoofdprijs

We zien je graag om 12.15 uur en/of 16.00 uur!

En tussendoor kun je natuurlijk ook steeds binnenvallen op ons terras op het Netwerkplein.

Om kennis te maken of bij te praten.
Wel even je eigen drankje meenemen 😉

Toets ziens!

Inge, Jeanne en Monique

Online-training CGI: 14 en 15 juni

Gaan de beoordelaars binnenkort aan de slag met het afnemen van een CGI? Of wil je als beoordelaar je CGI-kennis snel bijwerken en aanpassen aan de huidige situatie?

Op 14 en 15 juni organiseert Bureau Lente een open online training in het afnemen van CGI’s.
Kosten voor 2 dagdelen: 450 euro per persoon.

Inschrijven kan nu!

Wat ga je als beoordelaar doen?
Tijdens twee sessies van 3 uur geven we je inzicht in alle ins en outs van het CGI. Hoe bereid je je voor? Waar let je op en hoe zorg je ervoor dat je gesprek gestructureerd verloopt en je niets overslaat? Welke vragen stel je, op welke manier zonder het gesprek te veel te sturen en de uitkomst te beïnvloeden?

Tijdens de training zorgen we ervoor dat er afwisseling is tussen theorie, casuïstiek, discussie en het oefenen van gespreksvaardigheden. De training heeft een interactief karakter waarbij diverse werkvormen worden afgewisseld, zowel plenair als in kleinere groepjes. Je stelt een vragenlijst op passend bij de beoordelingscriteria van het beoordelingsmodel. Daarna oefen je onder meer gesprekstechnieken als LSD en STARR tijdens het afnemen van het eindgesprek en het beoordelen van een kandidaat.

Wat levert het op?
Na afronding van deze online training CGI heb je als deelnemer:

 • de vaardigheid ontwikkeld om via het stellen van geschikte vragen en verschillende gesprekstechnieken, je kandidaten via een CGI te beoordelen.
 • inzicht in hoe je het eindgesprek als onderdeel van je eigen examen zo betrouwbaar en valide mogelijk kunt uitvoeren.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor mbo-docenten en praktijkbeoordelaars met ervaring in examinering, die hun kennis en vaardigheden op het gebied van CGI willen aanscherpen of opfrissen.

Zoals al onze trainingen zijn ook de online trainingen CGI op maat gemaakt voor beoordelaars en teams en gericht op de specifieke onderwijsvraag.

Overige informatie

 • Groepsgrootte: 4-12 personen
 • Certificaat (bewijs van deelname)
 • Geschikt voor startende en gevorderde assessoren
 • 14 juni en 15 juni 2021
 • Twee sessies, van 9:00 tot 12:00 uur
 • Microsoft Teams
 • Kosten: 450 euro p.p.

We zoeken nóg een collega!

Ben je trainer en op zoek naar afwisselend en uitdagend werk?
Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een compact team, waarbij je toch met veel verschillende mensen aan tafel komt?

Wij zoeken ter aanvulling van ons huidige team:

Trainer Toetsing en Examinering mbo/hbo (24-32 uur)

Wat ga je doen?

Je geeft trainingen aan professionals in verschillende onderwijsinstellingen, in mbo en hbo. Je versterkt hun kennis, vaardigheden en competenties in relatie tot toetsing en examinering.

Je deelnemers zijn vaak docenten die zich moeten bekwamen in het beoordelen van studenten en, het ontwikkelen en vaststellen van examens.  

Naast trainer ben je ook adviseur. Je luistert goed naar je klanten en kunt daardoor snel en optimaal inspelen op hun behoefte. Een goede relatie met je klant is voor jou een vanzelfsprekendheid.

Wie zoeken we?

Je bent mensgericht, energiek, flexibel en kunt uitstekend zelfstandig werken. Je bent creatief en analytisch. Je kunt problemen ontrafelen en komt ook zelf met oplossingen.

Je vindt het leuk om te trainen, mensen iets te leren en in te spelen op wat er leeft in de groep. Je kunt goed luisteren naar de vraag van de klant en die omzetten in een training op maat. Want wij geloven in maatwerk. En daarom geloven onze klanten in ons. 

Je hebt ervaring als trainer en weet heel goed wat er speelt op het gebied van toetsing en examinering binnen mbo en hbo. Je opleidingsniveau is hbo of universitair.

Solliciteren?

Herken je je in dit profiel? Dan zien wij je reactie graag tegemoet!

Mail ons je cv en motivatie, onder vermelding van Trainer Toetsing en Examinering mbo/hbo. Voor vragen over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Monique Bulle of Jeanne Hup.

Jeanne Hup 
jhup <at> bureau-lente.nl
06 28918797

Monique Bulle
mbulle <at> bureau-lente.nl
06 43370814

Het is toch écht lente!

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid…’
Zo opende Herman Gorter in 1889 zijn epos ‘Mei’.
En dit weekend begon opnieuw de lente.
Nieuwe geluiden dus, maar wel op het overheersende ritme van corona.

Terwijl in het onderwijs de inzet om lessen door te laten gaan en examens en toetsen corona-proof af te nemen, onverminderd hoog is, gaan de seizoenen haast naadloos in elkaar over.   

Dit weekend is het – bijna ongemerkt – toch weer lente geworden. Ongemerkt, want als je elkaar alleen maar ziet en spreekt via een beeldscherm – collega’s zowel als studenten – dan mis je de subtiele aanwijzingen. Zoals in kleding, in kleur en in humeur. En hoewel de examens er overal weer aankomen, is de sfeer dit jaar nog steeds niet voor iedereen ‘des lentes’.

Toch is wat ons betreft het startschot weer gegeven. Je bent Bureau Lente of je bent het niet!
Ramen open, deuren open, en geheel volgens de principes van de Grote Voorjaarsschoonmaak staan we klaar om overal eens goed de bezem door te halen, af te stoffen en te poetsen tot alles weer glimt.

Om te beginnen bij onszelf. En dat heeft al tot mooie resultaten geleid, al zeggen we het zelf. We bruisen van het enthousiasme en de nieuwe energie. We hebben onszelf versterkt met een geweldige nieuwe adviseur, Inge de Jager, die haar eerste trainingen al heeft gegeven. En met de komst van Inge konden we ook wat vernieuwingen en uitbreidingen in ons dienstenpakket doorvoeren. We zullen er binnenkort wat uitvoeriger op ingaan, maar een tipje van de sluier kunnen we nu al wel oplichten.

Bureau Lente is dit jaar gestart met:

 • ‘coaching-on-the-job’ voor examencommissies;
 • ‘coaching-on-the-job’ voor assessoren;
 • BDB (Basis Didactische Bekwaamheid) in het hbo;
 • Onderwijsontwikkeling en bijdragen aan kwaliteit van toetsing in het mbo en hbo;
 • Certificering Assessor en BKE  in het hbo.

Details volgen nog, maar mocht u nu al meer willen weten, neem even contact met ons op!

We herhalen het dus nog maar een keer: het is echt lente!
Tijd voor vernieuwing en nieuwe geluiden. Tijd voor Bureau Lente!