Vijf meerwaarde(s) van samenwerkend leren

Samenwerkend leren

Afgelopen jaar besloten we dat ons BKE-traject eigenlijk een naam verdiende die de lading beter dekte. Het werd ‘BKE-Direct’ onder meer vanwege de compacte en efficiënte vorm van de training. De training heeft zich in de afgelopen jaren veelvuldig bewezen en wordt steevast hoog beoordeeld door de deelnemers, zowel op inhoud als vorm.

Binnen BKE-Direct vormen de deelnemende docenten met elkaar leerteams waarin ze elkaars sociaal kapitaal leren kennen, laagdrempelig samenwerken en van elkaar leren.

Docenten werken in de leerteams aan hun eigen toetsen en worden al gedurende deze werkzaamheden beoordeeld en gecertificeerd. Zo worden ze aantoonbaar BKE-toetsbekwaam op de kwaliteitseisen terwijl ze tegelijkertijd een toets ontwikkelen die inzetbaar is in hun eigen professionele praktijk. Win-win!

Om de opgedane kennis en vaardigheid uit de training vervolgens extra te verduurzamen, wordt BKE-Direct afgesloten met een kennisdeling waarin de docenten thema’s rondom de toetscyclus en hun eigen toets met elkaar en met andere belanghebbenden delen.

De meerwaarde van samenwerkend leren tijdens BKE-Direct

 1. De waarde van beoordelen tijdens het proces
  In de BKE-Direct ga je direct aan de slag met je eigen toetsen. De verantwoording van keuzes gedurende alle fases van de toetscyclus doorloop je tijdens de training. Je toont dus tijdens de training je toetsbekwaamheid aan.
 2. De waarde van samenwerking met andere collega’s in een netwerk
  Doordat je in de groep samenwerkt met de andere collega’s, krijgt je een veel bredere kijk op de zaken die spelen.  Gezamenlijk ben je in gesprek over de opleiding en de toetsing die daarin plaatsvindt.
 3. De waarde van deze trainingsvorm
  Erg enthousiast zijn de deelnemers ook over de praktische bruikbaarheid.  We laten deelnemers in dit traject alleen werken aan iets wat van waarde voor ze is.  Het is daardoor zinvol. De toets waaraan je werkt is de toets die je nodig hebt en die je ook meteen kunt gaan gebruiken.
 4. Gemeenschappelijke waarde
  Door tijdens de training intensief met elkaar samen te werken en kennis, ervaringen en visies uit te wisselen, ben je beter in staat om je los te trekken van de waan van de dag en echt stil te staan bij een gedeelde visie. Zo weten de deelnemers collectief weer wat de juiste stappen zijn en kunnen ze elkaar daar scherp in houden.
 5. De waarde van kennisdeling
  Vooral het samenwerkende en samen-lerende aspect is de grote kracht van BKE-Direct, want daardoor betrek je mensen heel nadrukkelijk bij de inhoud en kan al aanwezige kennis veel beter worden gedeeld. Door de kennisdeling, waarin je belangrijke ontwikkelingen m.b.t. tot jouw toets deelt met anderen (bijvoorbeeld de curriculumcommissie, examencommissie, toetscommissie, vakgroep, etc.) ontstaat een discussie of gemeenschappelijke taal en denkwijze rondom toetsing.
  Niet zelden blijken die uitkomsten dan vervolgens ook breder inzetbaar binnen de school.