Test Blog Page

  • Onder de naam ‘De Staat van de Examencommissie’ heeft Bureau Lente, adviesbureau op het gebied van onderwijsontwikkeling, toetsing en examinering, 26 examencommissies uit hbo en mbo gevraagd naar hun manier van werken, samenstelling, werkdruk, taken en uitdagingen. Dit is het derde blog van een serie van 3. Hier vindt u blog
  • Onder de naam ‘De Staat van de Examencommissie’ heeft Bureau Lente, adviesbureau op het gebied van onderwijsontwikkeling, toetsing en examinering, 26 examencommissies uit hbo en mbo gevraagd naar hun manier van werken, samenstelling, werkdruk, taken en uitdagingen. Blog 1 ging over de samenstelling van de commissies, deze blog gaat over
  • De ene examencommissie is de andere niet. Zo blijkt uit een recente steekproef onder hbo’s en mbo’s. Onder de naam ‘De Staat van de Examencommissie’ (infographic) heeft Bureau Lente, adviesbureau op het gebied van onderwijsontwikkeling, toetsing en examinering, 26 examencommissies uit hbo en mbo gevraagd naar hun manier van werken,
  • Iemand die docent wil worden op een hbo hoeft geen specifieke onderwijsbevoegdheid te hebben om hier aan de slag te gaan. Wél moet die persoon dan bereid zijn om de zogeheten Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) te behalen. Deze BDB is als protocol vastgesteld door de Vereniging Hogescholen en omvat specifieke
  • Het geven van feedback is een veelbesproken onderwerp in zowel het hoger onderwijs als in het mbo. Zo verzorgt Lia Voerman, lector didactiek & expert didactisch coachen, specifiek een keynote over feedback, tijdens het komende congres Toetsen en Examineren in het mbo, op 14 december a.s. Voor Bureau Lente staat
  • Op 20 september verzorgde Bureau Lente een Atelier en een Inspiratiesessie tijdens het congres Toetsen & Examineren in het Hoger Onderwijs. Een congres met zo’n 250 bezoekers. Dat hadden we al heel lang niet meer meegemaakt! In het begin was het wel even wennen maar al snel bleek hoezeer we dit