Workshop Duik in de wet- en regelgeving, voor examencommissie ROC Friese Poort

Hoe zit het ook alweer met vrijstellingen voor generieke examenonderdelen, hoe stellen we de exameninstrumenten voor keuzedelen vast? Hoe lang blijven vrijstellingen geldig? Moeten we alle instellingsexamens vaststellen? Of kunnen we dat meer steekproefsgewijs aanpakken?’

Vragen die je, als je ze zo voor je krijgt, niet altijd een, twee, drie weet te beantwoorden. Als lid van de examencommissie moet je je kennis regelmatig bijhouden om te weten wat er speelt om je taak goed te kunnen uitoefenen. En zeker zo belangrijk is dat je dat, als leden van een examencommissie, binnen je hele school ook nog eens eenduidig aanpakt.

Bureau Lente heeft onlangs voor ROC Friese Poort een praktische workshop georganiseerd om de kennis van wet- en regelgeving voor examencommissies op te frissen.

Examencommissies

ROC Friese Poort verzorgt voor circa 15.000 studenten beroepsonderwijs verdeelt over 13 domeinen. Alle activiteiten worden verzorgd vanuit vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk. ROC Friese Poort beschikt over een gedegen examenorganisatie en de processen zijn op orde. Betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt en de kennis over examinering en de betrokkenheid van de teams bij examinering is de afgelopen tijd sterk toegenomen.

Kwaliteitscultuur

Voor ROC Friese Poort is versterken van de kwaliteitscultuur een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteitscultuur gaat over de houding van mensen ten aanzien van kwaliteit en het werken aan kwaliteitsverbetering. Door open en transparant te spreken over kwaliteit zorg je ervoor dat je in beeld hebt wat goed gaat, en merk je knelpunten en risico’s eerder op.

Dat ROC Friese Poort dit goed doet blijkt wel uit de resultaten van een bezoek van de Onderwijsinspectie in 2018: ‘De examencommissie borgt een voldoende deugdelijke examinering en diplomering. Daarbij functioneert zij voldoende deskundig en onafhankelijk’.

Zo’n mooi resultaat krijg je alleen als je er aan blijft werken. Vandaar de vraag van ROC Friese Poort aan Bureau Lente om een workshop te verzorgen tijdens een studiemiddag voor leden van examencommissies. Spelenderwijs zijn we met de examencommissieleden van verschillende domeinen eerst in de wet- en regelgeving gedoken om daarna met de veelal eigen casuïstiek aan de slag te gaan.

De casuïstiek richtte zich op de kwaliteitsborging rondom afname en beoordeling, diplomadossier, exameninstrumenten, deskundigheid examenfunctionarissen, en uitvoerende taken zoals aangepaste examinering  en vrijstellingen.

Uit de terugkoppeling van de workshop bleek dat de korte intensieve sessie zijn vruchten had afgeworpen. Ten aanzien van de meerwaarde mochten we noteren:

 • ‘Het is erg waardevol om over examineringszaken met andere vestigingen te praten.’
 • ‘Leuke werkvorm om aan de slag te gaan met wet- en regelgeving’
 • ‘Goed om via intervisie en het delen van casuïstiek je meer bewust te worden van je taak’ 

Time flies when your having fun!

Bureau Lente wenst iedereen een leerzaam 2020!

Time flies when you’re having fun! Bureau Lente is inmiddels al ruim een jaar actief als onderwijskundig adviesbureau, gespecialiseerd in Toetsing en Examinering. We richten ons op professionals die werkzaam zijn binnen het HBO en MBO. Het afgelopen jaar mochten we voor 18 verschillende onderwijsinstellingen aan de slag gaan en daar zijn we daar zijn we supertrots op!

Wat deden we dan zoal in 2019?

 • Examencommissies trainen en helpen met vertrouwen hun taak uit te voeren
 • Trainen van Assessoren gericht op observaties en eindgesprekken
 • Trainingen voor Vaststellers
 • Trainingen voor Constructeurs
 • Training Opstellen en vaststellen van examenopdrachten voor docenten
 • Masterclass Kalibreren om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te verhogen
 • BKE- en SKE-trajecten in het HBO
 • Certificeringstrajecten in het MBO en HBO
 • Workshop First Dates tijdens het NVE-congres, gericht op examencommissies
 • Workshop Duik in de wet- en regelgeving en Risicogericht Toezicht
 • Ontwikkelen Taalexamens Engels en Nederlands
 • Ontwikkelen Handboek Examinering
 • Ontwikkelen Vaststellingslijst Exameninstrumenten
 • Advisering over inrichting examenbureaus
 • Lidmaatschap vaststelcommissie
 • En nog veel meer…

We bedanken alle klanten die met hun vertrouwen hebben gezorgd voor zo’n geweldig eerste jaar voor Bureau Lente! En we zijn van plan om er dit jaar opnieuw een heel mooi jaar van te maken!

Een keer kennismaken? Of gewoon even bijpraten? We komen graag een keer langs!

We wensen iedereen een gezond en goed 2020!

Monique Bulle en Jeanne Hup
Bureau Lente

Bureau Lente bestaat 1 jaar!

Time flies when you’re having fun!

Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat wij – Jeanne Hup en Monique Bulle – de stoute schoenen aantrokken om voor onszelf te beginnen. Bureau Lente, specialist op het gebied van onderwijsadvies, toetsing en examinering, ging een jaar geleden van start en we hebben al heel veel leuke en uitdagende projecten mogen doen voor onze klanten. Een kleine greep uit ons assortiment: updaten en digitaliseren van een Handboek Examinering, advies en ondersteuning bij het opzetten van een examenbureau, verzorgen van trainingen en certificering BKE en SKE in het hoger onderwijs, trainingen examinering voor examinatoren, examencommissies en vaststellers in het MBO, masterclasses kalibreren, en niet te vergeten onze speeddates voor examencommissieleden tijdens het NVE-congres.

De organisatie staat inmiddels als een huis en we zijn nu, na de vakantie, weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar!

We bedanken alle klanten die met hun vertrouwen hebben gezorgd voor zo’n geweldig eerste jaar voor Bureau Lente!

Bedankt! en we gaan er weer een heel mooi jaar van maken!

First Dates

Altijd al willen daten maar nog nooit aan toegekomen? Dan heb je nu een goede reden!

Grijp je kans tijdens de bijzondere workshop First Dates bij het NVE-congres op 14 maart.

Bij First Dates ontmoeten leden van examencommissies uit het MBO en Hoger Onderwijs elkaar op een bijzondere manier. Volgens de formule van het speeddaten leg je hier de eerste nieuwe contacten. Op een leuke manier deel je snel en efficiënt je professionele lief en leed met vakgenoten. Hoe gaan anderen om met de uitdagingen van de examencommissie? Hoe zorgen zij voor kwaliteitsborging? En waar matchen jullie? Ontdek verrassende oplossingen voor jouw vragen en dilemma’s, vanuit een andere onderwijsvorm.

Tijdens de workshop First Dates, ‘date’ je in meerdere rondes met leden van examencommissies uit verschillende onderwijssoorten. Aan de hand van vragenkaartjes neem je in sneltreinvaart een kijkje in elkaars keuken. En vanuit Bureau-Lente zorgen we ervoor dat het gesprek nooit stil valt.

Is er een klik, dan matchen wij je vervolgens aan jouw ideale dates. In de vervolgdate ga je dan met elkaar de diepte in. Je krijgt dan de gelegenheid om je eigen dilemma’s in te brengen of dieper in te gaan op de casuïstiek die we je aanreiken.

Zo krijg je in een uur tijd prachtige nieuwe contacten in verschillende onderwijsvormen en inspiratie voor kwaliteitsborging binnen je eigen examencommissie!

Ga naar de site van het NVE Examencongres 2019 voor meer details over het hele programma en meld je aan!

Nog nooit was blind dating zó leuk!