Workshop Duik in de wet- en regelgeving, voor examencommissie ROC Friese Poort

Hoe zit het ook alweer met vrijstellingen voor generieke examenonderdelen, hoe stellen we de exameninstrumenten voor keuzedelen vast? Hoe lang blijven vrijstellingen geldig? Moeten we alle instellingsexamens vaststellen? Of kunnen we dat meer steekproefsgewijs aanpakken?’

Vragen die je, als je ze zo voor je krijgt, niet altijd een, twee, drie weet te beantwoorden. Als lid van de examencommissie moet je je kennis regelmatig bijhouden om te weten wat er speelt om je taak goed te kunnen uitoefenen. En zeker zo belangrijk is dat je dat, als leden van een examencommissie, binnen je hele school ook nog eens eenduidig aanpakt.

Bureau Lente heeft onlangs voor ROC Friese Poort een praktische workshop georganiseerd om de kennis van wet- en regelgeving voor examencommissies op te frissen.

Examencommissies

ROC Friese Poort verzorgt voor circa 15.000 studenten beroepsonderwijs verdeelt over 13 domeinen. Alle activiteiten worden verzorgd vanuit vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk. ROC Friese Poort beschikt over een gedegen examenorganisatie en de processen zijn op orde. Betrokkenen weten wat er van hen verwacht wordt en de kennis over examinering en de betrokkenheid van de teams bij examinering is de afgelopen tijd sterk toegenomen.

Kwaliteitscultuur

Voor ROC Friese Poort is versterken van de kwaliteitscultuur een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteitscultuur gaat over de houding van mensen ten aanzien van kwaliteit en het werken aan kwaliteitsverbetering. Door open en transparant te spreken over kwaliteit zorg je ervoor dat je in beeld hebt wat goed gaat, en merk je knelpunten en risico’s eerder op.

Dat ROC Friese Poort dit goed doet blijkt wel uit de resultaten van een bezoek van de Onderwijsinspectie in 2018: ‘De examencommissie borgt een voldoende deugdelijke examinering en diplomering. Daarbij functioneert zij voldoende deskundig en onafhankelijk’.

Zo’n mooi resultaat krijg je alleen als je er aan blijft werken. Vandaar de vraag van ROC Friese Poort aan Bureau Lente om een workshop te verzorgen tijdens een studiemiddag voor leden van examencommissies. Spelenderwijs zijn we met de examencommissieleden van verschillende domeinen eerst in de wet- en regelgeving gedoken om daarna met de veelal eigen casuïstiek aan de slag te gaan.

De casuïstiek richtte zich op de kwaliteitsborging rondom afname en beoordeling, diplomadossier, exameninstrumenten, deskundigheid examenfunctionarissen, en uitvoerende taken zoals aangepaste examinering  en vrijstellingen.

Uit de terugkoppeling van de workshop bleek dat de korte intensieve sessie zijn vruchten had afgeworpen. Ten aanzien van de meerwaarde mochten we noteren:

  • ‘Het is erg waardevol om over examineringszaken met andere vestigingen te praten.’
  • ‘Leuke werkvorm om aan de slag te gaan met wet- en regelgeving’
  • ‘Goed om via intervisie en het delen van casuïstiek je meer bewust te worden van je taak’