CGI in de pre- en post-corona praktijk

Bureau Lente als extern assessor BKE bij HZ University of Applied Sciences

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over het CGI (Criterium Gericht Interview) als onderdeel van de praktijkexamens in het mbo. En over de specifieke vaardigheden die je daarvoor moet ontwikkelen. We hebben er zelfs een videootje van gemaakt.

We trainen beoordelaars op het afnemen van CGI’s, maar afgelopen week was ik ook zelf weer aan de beurt om het CGI te gebruiken. In dit geval een hele dag, als extern assessor bij HZ University of Applied Sciences. En ik merkte weer opnieuw dat het afnemen van een CGI een vaardigheid is. En bij online afname komt daar dan nog eens een dimensie bij.

Pressure Cooker cursus BKE
Het proces HZ University of Applied Sciences ziet er in grote lijnen als volgt uit: de deelnemer volgt eerst de Pressure Cooker cursus BKE. In twee dagen wordt keihard gewerkt om alle in’s en out’s van de toetscyclus te leren doorgronden. De deelnemers gaan actief aan de slag met een toets die voor hen relevant is, dus tijdens het CGI komen er veel verschillende toetsvormen voorbij. Het loopt uiteen van een kennistoets tot assessment of beroepsopdracht in de praktijk, of een onderzoek met verslaglegging en/of presentatie. Bij deze cursus ontwikkelen de deelnemers dan een portfolio waarmee ze hun toetsbekwaamheid aantonen.

Werkwijze CGI
Ik start altijd met het doorlezen van het portfolio en koppel dit aan het beoordellingsmodel BKE van HZ University of Applied Sciences. Omdat ik zelf ook BKE trainingen verzorg en het beoordelingsmodel BKE van al vaker heb gebruikt, weet ik goed waar ik op moet letten. In de kantlijn schrijf ik mijn vragen voor het CGI. Dit kunnen zowel verdiepende vragen zijn maar ook vragen ter verduidelijking of een combinatie ervan. Het mooie van de beoordeling van de toetsbekwaamheid BKE bij HZ University of Applied Sciences is dat deze is gebaseeerd op de combinatie portfolio en CGI. De kandidaat wordt niet enkel op het portfolio beoordeeld maar op het geheel van portfolio en gesprek. Het gesprek dient daarom ook goed te worden gevoerd én te worden voorbereid door mij als assessor.

Doel van het gesprek
Als assessor is het belangrijk goed voor ogen te houden wat het doel is van het gesprek. In dit geval gaat het erom om enerzijds de kandidaat te beoordelen op het doorlopen van de toetscyclus en te achterhalen of de kandidaat in staat is om het geleerde verder uit te bouwen in de toekomst. Is helder wat de volgende stap is en wat gaat de kandidaat doen met bijvoorbeeld punten die niet correct waren?

Online CGI
In het pre-corona tijdperk reisde ik af naar Vlissingen zodat de gesprekken face-to-face konden worden afgenomen. De afgelopen weken (maart en april 2020) heb ik de gesprekken gevoerd via MS Teams. Ook dat gaat goed; met name omdat de gesprekken 1-op-1 zijn, kan het verschil beperkt blijven. Ook merk je dat mensen inmiddels al wat vetrouwder beginnen te raken met online meetings, en hoe daarmee om te gaan.

Wél anders zijn de start en afsluiting. Ik check vooraf altijd of iedereen ook bij de documenten kan. Ik heb meerdere monitors: een voor Teams en een voor alle documenten. We checken even geluid en beeld. En gaan dan van start.

De afronding is ook anders omdat normaal gesproken de kandidaat even uit de ruimte gaat zodat ik de beoordeling in kan vullen. Nu zet ik het beeld en geluid uit en vraag dat de kandidaat ook te doen. Zodat het net is alsof ik iemand weer de ruimte binnen kan laten gaan door de video en geluid weer aan te zetten. We zwaaien naar elkaar als het afscheid definitief is.

In het gesprek ben ik nu alerter op gezichtsuitdrukkingen van de kandidaat, terwijl anders de gehele lichaamstaal meespeelt. Daarnaast is interruptie nu iets om goed op te letten, het is bijvoorbeeld lastiger om iemand te onderbreken. Ik beweeg dan bewust wat meer zodat de kandidaat ziet dat het wel genoeg is. Aan de andere kant biedt online ook wel voordelen voor de interviewer. Juist omdat het door elkaar heen praten online zo onplezierig is, heb je ook minder de (natuurlijke) neiging dat te doen. Je luistert dus automatisch meer naar de kandidaat.

Omdat de CGI juist op belangrijke onderdelen van je verlangt dat je afwijkt van wat sociaal wenselijk is in normale gesprekken – zoals spiegelen, knikken, aanvullen, bevestigen – blijkt de online vorm daarbij een prima hulpmiddel om die neigingen te onderdrukken. De gespreksdiscipline van online sluit prima aan bij die van CGI. Is het toch nog ergens goed voor, die online meetings. 😉

Kortom: onze cursus BKE bij HZ University of Applied Sciences laat zien dat online CGI’s prima kunnen in deze corona-periode, mits je je goed voorbereidt en de essentiële elementen beheerst.

Inmiddels heb ik bij HZ University of Applied Sciences al veel gesprekken gevoerd als assessor BKE en wat me altijd weer opvalt is dat nagenoeg iedereen veel heeft geleerd van de cursus en het toepassen ervan op een eigen toets. Naast dit directe leereffect ontstaan er ook ideeën voor het onderwijs in relatie tot toetsing en wordt er binnen de teams veel gesproken over toetsing en de plaats ervan in het onderwijs. Het ‘constructive alignment’ gaat zo altijd onderdeel uitmaken van het denken over toetsen. Deelnemers waarderen het gesprek over hun portfolio maar maken daarbij ook vaak notities.

Hiermee wordt het gesprek dus niet alleen een beoordeling en check maar krijgt het ook waarde voor de kandidaat. Niet alleen feedback maar ook feedforward!