De Staat van de Examencommissie

De examencommissie is verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van examinering/toetsing en zorgt ervoor dat de waarde van het examen altijd onbetwist is. 

Bureau Lente traint en begeleidt veel examencommissies, in zowel het hoger onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Daarbij valt ons op dat bij elke school of opleiding de examencommissie op eigen wijze omgaat met hun taken en verantwoordelijkheden. 
Het lijkt ons interessant om te kijken waarin de diverse examencommissies verschillen en waarin ze juist overeenkomen. Is er een gemene deler te herkennen? Zijn er trends en ontwikkelingen? 

Om hiervan een globaal overzichtsbeeld te krijgen doen wij een kort onderzoek bij zoveel mogelijk onderwijsinstellingen in het hbo en mbo. 

Help ons om de Staat van de Examencommissie 2021 in beeld te brengen. Dit kan door het beantwoorden van een korte vragenlijst waarvan de antwoorden 100% vertrouwelijk en geanonimiseerd zullen worden verwerkt. Desgewenst kunt u uw gegevens laten vergelijken met het gemiddelde. 

De geaggregeerde uitkomsten van dit onderzoek publiceren we op de deze website .

Het beantwoorden van de vragenlijst kost niet meer dan 10 minuten. 

Alvast bedankt!