Docenten steeds vaker coach in het MBO

Flexibilisering, individuele leerroutes en studenten die meer regisseur worden over hun eigen leerroutes. Dit zijn de ontwikkelingen die op dit moment binnen het mbo sterk naar voren komen. Logische ontwikkelingen die niet los gezien kunnen woorden van de algemene maatschappelijke trend naar meer flexibiliteit, individuele controle en verantwoordelijkheid. Als we binnen het mbo studenten meer controle willen geven over de eigen leerroutes, zullen docenten en SLB-ers hun rol echter ook zien veranderen. Docenten en SLB’ers zullen gedurende het hele onderwijsproces steeds meer coachende feedbackvaardigheden nodig hebben.

Zij staan daarbij voor vragen als: waar staat de student nu in zijn leerproces/opleiding en waar wil/moet hij heen? Hoe komt hij daar en wat heeft hij daarvoor nodig? Hoe zorg je ervoor dat de student hierin de regie krijgt en/of neemt? En hoe verzeker je dat feedback een duurzame plek krijgt in je onderwijs?

Om deze transitie van docent naar coach goed te kunnen maken heeft Bureau Lente een training Coachende Feedback ontwikkeld, specifiek voor docenten en SLB-ers in het mbo. Deze training wordt – zoals gebruikelijk bij Bureau Lente – volledig afgestemd op ambities en competenties van zowel de individuele deelnemers als ook van het opleidingsteam als geheel.

Coachende Feedback

De basistraining Coachende Feedback is verdeeld over twee dagdelen.
Dagdeel 1 is gericht op het verhogen van de feedbackcompetentie van de docent/SLB’er.

Hierbij komen de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe kan je coachende feedback inzetten in de begeleiding in het leerproces (docent)/leerroute (slb’er) van de studenten?
  • Hoe stimuleer ik de betrokkenheid van studenten door procesmatig feedback te geven gedurende hun leerproces?
  • Hoe zet ik coachende feedback in bij de beoordelingsinstrumenten/momenten?
  • Hoe voer ik de dialoog met de student?

Dagdeel 2 biedt tools voor het vergroten van de feedbackvaardigheid van studenten. Hierbij komen vragen aan de orde als:

  • Wat verstaan we, als opleiding, onder feedbackvaardigheid van studenten?
  • Hoe kan ik studenten uitnodigen om feedback te vragen op specifieke onderdelen van hun eigen werk/hun leerproces .
  • Hoe kan ik de studenten helpen met het leren evalueren van hun eigen werk?
  • Hoe kan ik peer-feedback inzetten in het leerproces?
  • Hoe stimuleer ik eerlijke peer-feedback?

Na afloop van de training Coachende Feedback, hebben de deelnemers inzicht in functie en doel van coachende feedback bij de eigen opleiding/organisatie en beschikken zij over de nodige handvatten om studenten te coachen en actief te betrekken bij het feedbackproces. Daarnaast hebben ze meer inzicht in het eigen handelen en dat van collega-begeleiders in het geven van effectieve feedback.

Optioneel kan er aansluitend aan deze training nog een verdiepingsslag worden gemaakt waarbij de docenten/ SLB’ers aan de slag gaan met het ontwerpen van een eigen coachend feedbackontwerp en -traject.