Meer aandacht voor kwaliteitsborging toetsing in de praktijk

Een hot topic op dit moment bij veel van de HBO-examencommissies waar wij aanschuiven, is de borging van toetsing van studenten op locatie, bijvoorbeeld bij stages.  Dat is dé plek waar de student leert én kan laten zien, hoe deze presteert in de toekomstige werkomgeving.

Beoordelen in een authentieke omgeving betekent ook dat er  steeds meer waarde gehecht aan de kwaliteit van die beoordelingen en dus aan de deskundigheid van de beoordelaar. Het beleid van veel hogescholen is om BKE-gecertificeerde examinatoren studenten te laten beoordelen. Docenten hebben inmiddels veelal hun BKE-certificaat behaald, maar wat te doen met mensen van het werkveld? Hoe komen zij aan die BKE-certificering zodat ze de studenten kunnen beoordelen?

Je zou het werkveld natuurlijk kunnen uitnodigen voor een training als assessor, maar voor veel examencommissies is dat niet voldoende. Zij willen vasthouden aan de regel dat alleen een BKE-gecertificeerde examinator mag toetsen en beoordelen. Een dilemma dus.

BKE-certificering voor praktijk

Om dit te ondervangen werken we bij verschillende hogescholen inmiddels met een aangepaste traject dat leidt tot BKE-certificering. Dat is een maatwerktraject dat we ontwikkelen specifiek voor die omstandigheden en die situatie waarin het werkveld de studenten beoordeeld. Het gaat dan o.a. over het beoordelen van praktijksituaties of in de praktijk gemaakte producten.  En dat gaat verder dan alleen een assessorentraining.  We behandelen wel degelijk alle onderdelen van de toetscyclus en alle leeruitkomsten van de BKE. Het accent ligt echter heel specifiek op het afnemen, beoordelen en evalueren.

Het is een onderwerp dat op steeds meer hogescholen speelt. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan de kwaliteitsbewaking van toetsing in de praktijk. Eerder zagen we deze beweging al in het MBO met de komst van het  competentiegericht onderwijs.  Er ontstond een beweging om de examinering  in de praktijk te beoordelen.

Kortom: Voor elke school en elke opleiding is de praktijksituatie anders en indien het werkveld de studenten mee gaat beoordelen is maatwerk in BKE-certificering inmiddels onontkoombaar.

 

(foto: Stichting Technische Opleidingen Rotterdam)