Nieuwe Training: Effectief Feedback Geven

Het geven van feedback is een veelbesproken onderwerp in zowel het hoger onderwijs als in het mbo. Zo verzorgt Lia Voerman, lector didactiek & expert didactisch coachen, specifiek een keynote over feedback, tijdens het komende congres Toetsen en Examineren in het mbo, op 14 december a.s. Voor Bureau Lente staat het belang van goede feedback ook als een paal boven water. Daarom bieden we nu een training Effectief Feedback Geven.

Leerbevorderende feedback
Wil je dat leerlingen ook iets leren van toetsen, dan is goede feedback belangrijk. Maar hoe geef je zulke leerbevorderende feedback?  Dat is nog niet zo eenvoudig.

Studenten vinden de gegeven feedback vaak onvoldoende of niet het type feedback dat ze verwachtten. Dit terwijl docenten het gevoel hebben dat ze juist veel moeite en tijd steken in het geven van feedback en studenten er onvoldoende gebruik van maken. Om hier verandering in te brengen, is het van belang anders naar feedback te kijken. Het doel van feedback is om het leren van studenten constant te stimuleren. Feedback is meer dan opmerkingen maken over het werk dat studenten gedaan hebben, in de hoop dat de student met deze opmerkingen aan de slag gaat.

Een Studentgerichte Benadering
Voor ervaren en beginnende docenten die echt resultaat willen behalen met het geven van feedback heeft Bureau Lente nu de training Effectief Feedback Geven ontwikkeld.

In deze training herkaderen we feedback. Van feedback als product naar feedback als proces, waarbij studenten actief betrokken zijn bij het zoeken, verwerken en gebruiken van feedback.

Studenten leren niet door ze enkel feedback te geven, zelfs niet als je het herhaaldelijk op de meest vriendelijk mogelijke manier meedeelt. Het geven én ontvangen van feedback is meer dan een product in de vorm van ingevulde formulieren. Feedback is een proces en met de juiste inrichting van dit proces komt het zweet op de rug van de stúdent in plaats van op die van de dócent te staan.

Tijdens de training onderzoeken we hoe de effecten van feedback het beste gefaciliteerd kunnen worden. Deze training biedt praktische handvatten over het geven van effectieve feedback en waar de grootste impact op het leren van studenten kan worden bereikt.

Aandachtspunten hierbij zijn onder meer: het ontwikkelen van feedbackgeletterdheid van studenten, stimuleren van betrokkenheid van studenten bij het eigen leerproces, de dialoog in het feedbackproces, het implementeren van ‘peer feedback’ en het inrichten van het feedbackproces voor meerdere studenten/groepen.

Workshop op 14 december
Voor iedereen die wel een voorproefje van deze training wil, organiseren we tijdens het mbo-congres op 14 december de sessie Effectief Feedback Geven aan Studenten

In deze workshop geven we praktische handvatten om een effectief feedbackproces in te richten. We kantelen feedback van iets dat docenten doen, naar een proces waarbij studenten actief worden betrokken bij het zoeken, verwerken en vooral gebruiken van feedback.

Voor meer informatie, mail ons op info@bureau-lente.nl