Geslaagd congres Toetsen & Examineren in het HO

Op 20 september verzorgde Bureau Lente een Atelier en een Inspiratiesessie tijdens het congres Toetsen & Examineren in het Hoger Onderwijs.

Een congres met zo’n 250 bezoekers. Dat hadden we al heel lang niet meer meegemaakt! In het begin was het wel even wennen maar al snel bleek hoezeer we dit gemist hadden met z’n allen.

“Zó leuk om oude bekenden weer in levenden lijve te zien, en ook nog eens meer dan alleen een pratend hoofd”, zegt Monique Bulle. “In de wandelgangen hoorden we ook dat het voor sprekers best weer even spannend was om voor een echte fysieke groep te staan. Maar ook daar leek iedereen zich weer heel snel als een vis in het water te voelen.”

De eerst dag was echt ‘de dag van Bureau Lente’. In de ochtend verzorgden Erika Rob, van de Haagse Hogeschool, en Inge de Jager van Bureau Lente samen een workshop over inclusief toetsen. Zij brachten met de deelnemers in kaart wat je kunt doen in je toetsontwerp, de toetsafname en het beoordelen van toetsen om toetsen geschikt te maken voor álle studenten. Organisator SBO vroeg hen vervolgens ook hierover te spreken in een podcast. Zodra deze verschijnt zullen we hem zeker hier delen.

In de middag verzorgden Jeanne Hup en Monique Bulle een inspiratiesessie voor toetscommissies.  De positie van de toetscommissie in de organisatie en de consequenties voor het onderscheid tussen ‘borgen’ en ‘zorgen’ voor de toetscommissie, maakte veel discussie los.

Verschil mbo en hbo

Op het mbo waar Bureau Lente ook heel actief is, zijn deze functies vaak duidelijk gescheiden. In het hbo is dat op veel plaatsen minder helder. “De uitvoerende en controlerende activiteiten blijken nog wel eens in elkaar over te lopen, en tijdens de inspiratiesessie was dit een hot topic”, zegt Jeanne Hup. Eigenlijk was de tijd te kort maar geïnspireerd en met stof tot nadenken, gingen de deelnemers weer weg.

“Het was leuk te zien dat ontwikkelingen als  formatief handelen en programmatisch toetsen in het HBO echt aandacht krijgt. Nu is het HBO anders georganiseerd als het gaat om toetsing dus is het belangrijk om te zoeken naar een goede oplossing om én te toetsen én te verweven met het onderwijs. In het MBO, waar alles nog meer hangt op examineren aan het eind van de opleiding, zien we ook een verschuiving naar het op een andere manier verantwoorden van het diplomabesluit. Daar staan deze thema’s dus nog in de kinderschoenen. Als Bureau Lente werken we in beide omgevingen hetgeen ons het voordeel geeft dat we de best practices van beide omgeving kunnen combineren en zo onze klanten in zowel mbo als hbo verder kunnen helpen.”

“Op de tweede dag had Bureau Lente geen specifieke rol, anders dan de klassieke seminar-rollen: netwerken en bijwonen van presentaties en workshops. Het Atelier van Frits van Oosterom, een pleidooi voor mondeling toetsen, bleek een goede keuze, evenals de Inspiratiesessie over programmatisch toetsen binnen één module. Ook de keynotes aan het begin en het einde van de dag sloten goed bij onze interesses aan”, vervolgt Inge de Jager.

“Wat ik leuk vind aan dit soort congressen, is dat ik door naar presentaties van anderen te luisteren, heel associatief ga denken. Een interessante quote kan bij mij heel veel in beweging zetten aan nieuwe ingevingen voor bestaande of nieuwe trainingen. Een klein beetje input kan dan al snel veel creativiteit losmaken”, besluit Inge. “Dit kan om ideeën gaan die heel direct aansluiten bij de inhoud van zo’n sessie, maar ook helemaal van het pad af kunnen dwalen, en toch heel inspirerend zijn. Dat maakt dit soort congressen voor mij heel waardevol.”

Dit HO-congres smaakt naar meer: we kijken dus met plezier uit naar het MBO congres over toetsen en examineren, op 14 december, waar we als Bureau Lente ook weer actief zullen zijn!