VMBO-drama Maastricht bevestigt belang examencommissies

In december publiceerde de Onderwijsinspectie elf rapporten over het examendrama op de VMBO-scholen in Maastricht. Meer dan 350 examens werden ongeldig verklaard  en 323 leerlingen bleken toch niet geslaagd. Onderwijs, overheid, Inspectie – overal gingen dingen mis, zo concludeerde het NRC.

Voor elke school is het van levensbelang dat de leerlingen een diploma ontvangen dat gegarandeerde waarde heeft. Daarvoor is goed onderwijs nodig en betrouwbare en valide examinering, zowel bij Schoolexamens als bij Centrale Examens.

Maar hoe zorg je nu als school of onderwijsinstelling dat dit in orde is? Hoe creëer je voldoende grip op je examinering heb je enig idee wat er goed of fout gaat in dit proces?

Onlangs adviseerde de onderwijsraad om het toezicht op de examinering te verbeteren. Voor het  primair- en middelbaar onderwijs kan dit door te werken met examencommissies, net als in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Dit is een belangrijke stap om de kwaliteit van toetsing en examinering te borgen. Zo’n commissie moet dan wel goed zijn ingericht en opgeleid, met passende taken en bevoegdheden.

Wij zien bij onze trainingen voor examencommissies naast goede voorbeelden ook nog steeds veel verbeterpunten (en vooral veel vragen).

Heb je als onderwijsinstelling voldoende grip op de toetsing en examinering? Heb je een goed functionerende examencommissie? Kun je goed verantwoorden hoe je dit proces hebt ingericht? Weet je waar je verbeterpunten liggen?

Als je  je examencommissie goed wilt  inrichten, opzetten én vooral ook operationeel goed wilt laten functioneren kan het geen kwaad om ook eens wat externe kennis en ervaring aan tafel te halen.

We komen graag eens bij je langs om vrijblijvend van gedachten te wisselen en te sparren om te kijken hoe je examencommissie(s) het beste kunnen functioneren. Een kop koffie kan altijd.