BKE-Direct integreert training en certificering

In de visie van Bureau Lente kan training en certificering alleen maar tot een duurzaam resultaat leiden als de deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het vergroten van hun vaardigheid. Om te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van de toetsbekwaamheid BKE moeten de deelnemers in staat zijn om de toetscyclus te doorlopen en deze te interpreteren als een continu proces (PDCA).

Om de verworven toetsbekwaamheid duurzamer te kunnen borgen, zowel bij de individuele deelnemers als ook bij de opleidingen, heeft Bureau Lente nu een zeer efficiënte versie van de BKE-training ontwikkeld: BKE-Direct.

Bij BKE-Direct werken we in leerteams. Hierbij werken de docenten aan hun eigen toetsen en worden al gedurende deze werkzaamheden beoordeeld en gecertificeerd. Zo worden de docenten aantoonbaar BKE-toetsbekwaam op de BKE-kwaliteitseisen terwijl ze tegelijkertijd een toets ontwikkelen die inzetbaar is in hun eigen professionele praktijk.

Bij BKE-Direct werken de deelnemers in elke bijeenkomst aan hun eigen toets; een toets die ze daadwerkelijk gaan inzetten.

Training en certificering geïntegreerd

Ne een gezamenlijke kick-off werken de deelnemers gedurende 4 dagen ieder aan hun eigen toets, in zogenaamde leerteams. Een leerteam bestaat uit door de docenten zelf geformeerde groepjes collega’s. Er wordt dus niet individueel, maar sámen gewerkt aan toetskwaliteit, hetgeen de toetsprofessionaliteit binnen een organisatie verhoogt.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten/dagen waarin de deelnemers werken aan hun toets en de toetscyclus doorlopen. Tijdens deze vier dagen begeleidt de trainer van Bureau Lente de leerteams, beantwoordt vragen, voert discussie, traint plenair onderdelen van de toetscyclus en bewaakt de voortgang van de leerteams/deelnemers.

Daarnaast beoordeelt de trainer de deelnemers op de kwaliteitseisen BKE.

Tijdens de bijeenkomsten is de trainer dus niet alleen aan het trainen, maar ook aan het beoordelen.

Om de opgedane kennis uit de training nog steviger te verduurzamen, wordt BKE-Direct afgesloten met een kennisdeling waarin de docenten thema’s rondom de toetscyclus en hun eigen toets met elkaar en met andere belanghebbenden delen. Deze kennisdeling beslaat een halve dag.

Certificering BKE

Voor de certificering worden deelnemers tijdens de bijeenkomsten en de kennisdeling gemonitord en beoordeeld door de trainer van Bureau Lente.

Door het maakproces nauwgezet te volgen tijdens de bijeenkomsten en de gemaakte toetsproducten met de deelnemers te bekijken en te bespreken, wordt het voor de trainer duidelijk of de deelnemer de fases van de toetscyclus beheerst en daarmee BKE-gecertificeerd kan worden. Het trainen en certificeren van de docenten gebeurt hiermee geïntegreerd en zorgt voor een minder grote belasting voor docenten dan bijvoorbeeld (individuele) portfoliotrajecten.

Hierbij hanteren we wel de uitdrukkelijke voorwaarde dat de docent actief deelneemt aan alle onderdelen: de kick-off, de trainingsbijeenkomsten en de kennisdeling en daarnaast ook een complete en inzetbare toets heeft ontwikkeld.

Inmiddels hebben diverse groepen de training BKE-Direct succesvol doorlopen. Zowel het intensieve proces als de direct bruikbare resultaten werden door de deelnemers zowel als door de deelnemende organisaties hoog gewaardeerd.

Klik hier voor meer informatie, of mail ons op: info<at>bureau-lente.nl