Certificering BKE gaat onbeperkt mee!  

Het misverstand 
Het is een hardnekkig misverstand, bijna een mythe, dat een BKE-certificaat een beperkte houdbaarheid zou hebben. En dat je na een bepaalde tijd de BKE-training en -certificering weer opnieuw zou moeten doorlopen, om je certificering te behouden.  

De realiteit 
Niets is minder waar. Onze BKE-certificering wordt niet licht verstrekt. En mensen die onze BKE-training en -beoordeling succesvol hebben doorlopen, hebben bewezen bepaalde kennis en vaardigheden te hebben, die je niet zomaar meer kwijtraakt. Zeker niet als je dagelijks in het onderwijs werkzaam bent.  

BKE-Direct 
In de visie van Bureau Lente kan training en certificering alleen maar tot een duurzaam resultaat leiden als de deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het vergroten van hun vaardigheid. Om te voldoen aan de kwaliteitseisen ten aanzien van de toetsbekwaamheid BKE, moeten de deelnemers in staat zijn om de toetscyclus te doorlopen en deze te interpreteren als een continu proces (PDCA). 

Bij BKE-Direct werken we in leerteams. Hierbij werken de docenten aan hun eigen toetsen en worden zij al gedurende deze werkzaamheden beoordeeld en gecertificeerd. Zo worden de docenten aantoonbaar BKE-toetsbekwaam op de BKE-kwaliteitseisen, terwijl ze tegelijkertijd een toets ontwikkelen die inzetbaar is in hun eigen professionele praktijk. 

Training en certificering geïntegreerd
De training bestaat uit bijeenkomsten waarin de deelnemers werken aan hun toets en de toetscyclus doorlopen. Tijdens deze dagen begeleidt de trainer van Bureau Lente de leerteams, beantwoordt vragen, voert discussie, traint plenair onderdelen van de toetscyclus en bewaakt de voortgang van de leerteams/deelnemers. Daarnaast beoordeelt de trainer de deelnemers op de kwaliteitseisen BKE. Tijdens de bijeenkomsten is de trainer dus niet alleen aan het trainen, maar ook aan het beoordelen. 

Om de opgedane kennis uit de training nog steviger te verduurzamen, wordt BKE-Direct afgesloten met een kennisdeling waarin de docenten thema’s rondom de toetscyclus en hun eigen toets met elkaar en met andere belanghebbenden delen. 

Gecertificeerd is (en blijft) gecertificeerd! 

De duurzaamheid van de certificering zit ‘ingebakken’ in de training. De training opnieuw doen heeft dus niet zoveel zin. Maar, verbreden, verdiepen en opfrissen natuurlijk wél! 

Wél verbreden, verdiepen en opfrissen 
We zien steeds vaker dat in aanvulling op een eenmaal afgelegde BKE, ook behoefte is aan het verdiepen, verbreden of opfrissen van kennis op specifieke onderdelen. Daarom hebben we belangrijke onderwerpen uit de BKE-training ook modulair en als maatwerk beschikbaar om de professionaliteit van docenten(teams) nog verder te verhogen en te verduurzamen.   

Denk hierbij aan modules als:  

  • Van formatief evalueren naar summatief toetsen   
  • Het ontwikkelen van (single point) rubrics 
  • Formuleren van leeruitkomsten  
  • Afnemen en beoordelen van toetsing (product, observatie en/of assessmentgesprekken)  

Gewenste modules worden op maat gemaakt, passend bij de professionaliseringsvraag van de opleiding en deelnemers. Wanneer wenselijk kunnen de modules ook afgesloten worden met een afzonderlijke certificering. 

Maar uw bestaande BKE-certificering blijft gewoon van kracht!