Corona en examinering in het mbo: we lossen het samen op. Aan tafel!

Het is helder. Het Coronavirus heeft een ongelofelijke impact en gooit ongeveer alles wat we doen overhoop. Dat geldt voor alle geledingen van de maatschappij. Ofschoon de slachtoffers vooralsnog vooral ouderen zijn, zijn inmiddels toch ook alle scholen gesloten hbo, mbo, vo, po…
Die zag niet iedereen aankomen. En dan ook nog zo vlak voor de komende examenperiode…

Wat nu? Hoe gaan we daarmee om? Wat betekent dit voor de studenten? Voor de kwaliteit van de examinering? De waarde van het diploma? Het niveau van de beoordeling?

Hoe kan de examencommissie nu garanderen dat de veranderende afnamecondities nog steeds recht doen aan een valide examinering? Neem bijvoorbeeld de horeca: hoe kun je hier nu examineren? De bedrijven gaan dicht en er is geen klandizie. Hoe kan je als school dan toch je studenten een examen laten doen dat recht doet aan de eisen van het kwalificatiedossier?

Zoveel vragen, en zoveel scholen die er ieder voor zich een antwoord op moeten formuleren.

First Dates 2.0
Toen wij op 5 maart, tijdens Hét Examencongres 2020, voor de tweede keer onze succesvolle First Dates sessies organiseerden – een serie speeddate gesprekken over uiteenlopende onderwerpen – was dit nog geen thema. Hetgeen maar laat zien hoe snel alles verandert.

Maar nu is het wel een thema, en daarom organiseert Bureau Lente opnieuw een sessie waar verschillende examencommissies uit het hele land kunnen aanschuiven. Online natuurlijk. In een modern, interactief jasje. Een sessie waarin de examencommissies elkaar kunnen helpen. Waarbij we de gezamenlijke kennis en ideeën maximaal benutten om antwoorden te vinden op de vragen die de deelnemers voorafgaand aan en ook tijdens de meeting insturen.

Een interactief webinar van een uur, waarin u, gegarandeerd, een paar zeer bruikbare nieuwe inzichten en ideeën krijgt. In goed gezelschap, met een minimale tijdsinvestering en een maximale opbrengst. Gehost en gefaciliteerd door Bureau Lente.