First Dates gaat nu online!

Dating is hot!
Dat merkten we wel toen we op 5 maart tijdens het NVE-congres onze tweede First Dates workshop organiseerden. Twintig enthousiaste ‘daters’ uit alle geledingen, van mbo, hbo en universiteit tot en met particuliere opleidingen, examenleveranciers en uitzendbureaus, gingen met elkaar in gesprek over actuele thema’s uit het examen-werkveld.

Omdat we zowel in het mbo als in het hoger onderwijs met examencommissies spreken en deze ook trainen hadden we ontdekt dat er voor commissieleden veel te leren zou zijn van andere examencommissies in andere onderwijsvormen. Afgelopen jaar werd dit bevestigd en dit jaar hebben we daar op kunnen doorborduren.

 We hadden de opzet iets efficiënter gemaakt, zodat de informatie-uitwisseling nóg sneller ging.
In drie rondes werd ingegaan op een specifiek aspect van kwaliteitsborging. Bureau Lente had daarvoor de casuïstiek bij het aspect ontwikkeld, waarover ze met elkaar in gesprek gingen. Ook konden deelnemers zelf desgewenst onderwerpen inbrengen.

Opnieuw een erg leuke en leerzame dag. Onze workshop was nog beter bezocht dan vorig jaar en er is flink gedatet! We hebben gezien wat voor zinvolle gesprekken over kwaliteitsborging vanuit de examencommissies van verschillende schooltypes er kunnen worden gevoerd.

Hoewel echt daten, online of in real life, niet door iedereen even enthousiast wordt beleefd, blijkt onze nieuwe werkvorm juist heel goed te werken. En daar zijn we best trots op.

Nu ook online!
En als offline speeddaten met examencommissies al zo goed werkt, hoe zou dat dan online gaan? Die vraag gaan we nu ook beantwoorden. Met dank aan het Coronavirus. Speeddaten aan tafel kan immers even niet meer.

Binnenkort organiseert Bureau Lente opnieuw een sessie waar verschillende examencommissies uit het hele land kunnen aanschuiven. Online natuurlijk. In een modern, interactief jasje. Een sessie waarin de examencommissies elkaar kunnen helpen. Waarbij we de gezamenlijke kennis en ideeën maximaal benutten om antwoorden te vinden op de vragen die de deelnemers voorafgaand aan de meeting insturen.

Een interactief webinar van een uur, waarin u, gegarandeerd, een paar zeer bruikbare nieuwe inzichten en ideeën krijgt. In goed gezelschap, met een minimale tijdsinvestering en een maximale opbrengst. Gehost en gefaciliteerd door Bureau Lente. Neem contact met ons op als u hier meer informatie over wilt!

Speeddaten tijdens Hét Examencongres 2020, vanaf seconde 19 …