Mbo Assessoren en de Corona challenge

De examentijd was in het mbo altijd al een spannende periode. Het uur van de waarheid, van groot belang voor alle studenten maar  tegelijkertijd ook een ijkpunt en toetsingsmoment voor de school zelf. Hoe goed is onze school eigenlijk? Hebben we het wel allemaal zo goed geregeld als we denken? Is de kwaliteit van ons onderwijs en van onze examinering op het niveau dat we willen?

En dan komt er zo’n Coronavirus tussendoor. En sluiten de scholen. Nog niet eerder vertoond. Een geheel nieuwe situatie waarbij docenten opeens met volle kracht aan het werk moeten om hun lessen aan te passen en online zo goed en zo kwaad als het gaat hun leerlingen te begeleiden.

En als klap op de vuurpijl komt die examenperiode dan opeens heel dichtbij…

De Corona Challenge
Hoe kan de examencommissie dit proces zo goed mogelijk begeleiden en de kwaliteit van de examens zodanig waarborgen zodat de kwaliteit van het diploma gewaarborgd blijft en tegelijkertijd de studenten een faire kans krijgen?                              

De assessoren moeten daarom extra goed voorbereid worden want het examen komt er nu aan. Voorbereiden is iets wat scholen altijd al deden. Maar nu: de uitdaging is er ook in deze tijd samen voor te zorgen dat de examinering goed verloopt . De kwaliteitseisen aan de assessoren veranderen niet; nog steeds wil je dat de assessoren zo betrouwbaar mogelijk beoordelen. Maar wat betekent dit onder de nieuwe omstandigheden?

Assessoren online trainen
Assessoren worden daarvoor getraind, en die training is door ons nu aangepast. Tot voor kort trainden we de assessoren in een groep. Dat kan nu niet meer en dat betekent feitelijk dat Bureau Lente voor dezelfde uitdaging kwam te staan als onze opdrachtgevers, de mbo’s en hbo’s: hoe kunnen we de docenten goed trainen in deze tijd. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed beslagen ten ijs komt? Dat de assessoren ook onderling afstemmen?

We hebben daarom ons trainingsprogramma op punten aangepast en bieden nu op maat gemaakte on-line live trainingen aan. Op maat voor de deelnemers want onze visie op trainen houden we in stand! Snel, efficiënt, actueel en ook nog eens direct bruikbaar.

Als je wilt weten wat dit voor jullie situatie betekent, neem dan snel contact met ons op, drinken we samen een virtuele kop koffie!