Home

Welkom bij Bureau Lente! Professionals in toetsing en examinering

Na jaren actief te zijn geweest op het gebied van advies, coaching en training, in zowel MBO als HBO, zagen wij dat er bij onderwijsontwikkeling, toetsing en examinering behoefte was aan een nieuw geluid. Met dat doel ging Bureau Lente in 2018 van start. Bureau Lente biedt maatwerk, flexibiliteit, trainers en coaches die het vermogen hebben écht in te spelen op de behoefte van MBO’s en HBO’s.
Wellicht kunnen we ook iets voor u betekenen, neem contact met ons op voor een afspraak!
Met vriendelijke groeten, Monique Bulle  en Jeanne Hup

Blog

  • De examentijd was in het mbo altijd al een spannende periode. Het uur van de waarheid, van groot belang voor alle studenten maar  tegelijkertijd ook een ijkpunt en toetsingsmoment voor de school zelf. Hoe goed is onze school eigenlijk? Hebben we het wel allemaal zo goed geregeld als we denken?
  • Het is helder. Het Coronavirus heeft een ongelofelijke impact en gooit ongeveer alles wat we doen overhoop. Dat geldt voor alle geledingen van de maatschappij. Ofschoon de slachtoffers vooralsnog vooral ouderen zijn, zijn inmiddels toch ook alle scholen gesloten hbo, mbo, vo, po… Die zag niet iedereen aankomen. En dan
  • Dating is hot! Dat merkten we wel toen we op 5 maart tijdens het NVE-congres onze tweede First Dates workshop organiseerden. Twintig enthousiaste ‘daters’ uit alle geledingen, van mbo, hbo en universiteit tot en met particuliere opleidingen, examenleveranciers en uitzendbureaus, gingen met elkaar in gesprek over actuele thema’s uit het
  • Het is helder. Het Coronavirus heeft een ongelofelijke impact en gooit ongeveer alles wat we doen overhoop. Dat geldt voor de hele maatschappij. Ofschoon de slachtoffers vooralsnog vooral ouderen zijn, zijn inmiddels toch ook alle scholen gesloten. Die zag niet iedereen aankomen. En dan ook nog zo vlak voor de
  • ‘Hoe zit het ook alweer met vrijstellingen voor generieke examenonderdelen, hoe stellen we de exameninstrumenten voor keuzedelen vast? Hoe lang blijven vrijstellingen geldig? Moeten we alle instellingsexamens vaststellen? Of kunnen we dat meer steekproefsgewijs aanpakken?’ Vragen die je, als je ze zo voor je krijgt, niet altijd een, twee, drie weet
  • Bureau Lente wenst iedereen een leerzaam 2020! Time flies when you’re having fun! Bureau Lente is inmiddels al ruim een jaar actief als onderwijskundig adviesbureau, gespecialiseerd in Toetsing en Examinering. We richten ons op professionals die werkzaam zijn binnen het HBO en MBO. Het afgelopen jaar mochten we voor 18

Wat doen wij?

Bij elke onderwijsinstelling werken professionals die gepassioneerd bijdragen aan het opleiden van studenten tot vakmensen. Dit doen ze door het onderwijs te verzorgen dat aansluit op de ontwikkeling van de student (zorgen) en de examinering kwalitatief vorm te geven met deugdelijke examens en te examineren zoals afgesproken in de instelling (borgen).

Bureau Lente is gespecialiseerd in het vergroten van kennis, vaardigheden en competenties bij professionals in relatie tot toetsing en/of examinering. Daarnaast adviseren wij en ontwikkelen wij samen met professionals producten. Ook voor ondersteuning en detachering ben je bij ons aan het juiste adres.

Graag versterken wij samen met jou de onderwijsinstelling als het gaat om Leren, Toetsen en Examineren.

Onze trajecten in het MBO…

In onze trajecten sluiten we aan op de Procesarchitectuur Examinering, de functieprofielen van de NVE en de beschrijvingen van examentaken van de MBO Raad. We geven scholingen in alle (examen)taken voor professionals in hun specifieke taak en vanzelfsprekend binnen de wet- en regelgeving WEB.

 … en in het HBO

Wij hanteren in onze trajecten de laatste inzichten uit onderzoeken en afspraken binnen de Vereniging Hogescholen rondom toetsen en beoordelen. Vanzelfsprekend binnen de wet- en regelgeving WHW en de NVE profielen.

Hoe werken wij?

Eerst luisteren

We gaan allereerst in gesprek met je om te bepalen welke vraagstukken er liggen en wat de meest gewenste, beste, snelste of duurzaamste oplossing is voor je team, opleiding of onderwijsinstelling. Op basis van het gesprek werken wij de oplossing(en) uit in een plan van aanpak. Dit bespreken we wederom met je met maar één doel: zorgen dat je een passend traject hebt voor je professionals.

Als je blij wordt van ons plan van aanpak, gaan we aan de slag. Tussentijds evalueren we waardoor we bewaken dat het traject steeds blijft passen bij je wensen. Na afronding van het traject bekijken we samen of de gewenste resultaten zijn bereikt en adviseren we je over het vervolg.

We zorgen voor zo hoog mogelijk rendement van onze trajecten door altijd goed aan te sluiten bij de doelgroep. Of dit nu HBO of MBO is, altijd kiezen we de juiste werkvormen, structuren en inhoud in onze scholingen. Praktisch en aansluitend op de reële behoefte van je organisatie, en tegelijkertijd met een solide theoretische onderbouwing, gaan wij aan de slag.