Symposium Valideren #LLO

Op 22 november  waren Jeanne en ik bij het ‘Symposium Valideren #LLO’ over hoe je leer- en werkervaring moet waarderen. Een zeer leerzame dag over verschillende manieren van valideren en de laatste ontwikkelingen rondom het verzilveren van leer- en werkervaring. Want LLO is hot!

Om het makkelijker te maken tijdens je werkende leven te blijven leren, krijgen reguliere mbo’s, hbo’s en universiteiten nu meer mogelijkheden ook (delen) van opleidingen en trainingen aan te bieden. Zo kunnen zowel publieke als private opleiders in de groeiende vraag naar om- en bijscholing voorzien. Er kan al veel en sommige mbo-scholen zijn hierin al actief. Hiervoor is door de samenwerkende ministeries een Onderwijsagenda met zeven maatregelen opgesteld.

Mijn dag startte bij de workshop van het Dulon College: ROC A12: Valideren in de praktijk.
ROC A12 maatschappelijke zorg geeft met het startportfolio een impuls aan het niet onnodig en flexibel studeren van LLO’ers en liet deelnemers in deze workshop ervaren hoe dat in de praktijk uitwerkt.  

Vervolgens vertelde Jos Sanders, aan de HAN lector Leren tijdens de Beroepsloopbaan over zijn onderzoek naar de vraag hoe we een leven lang ontwikkelen voor iedereen iets vanzelfsprekends maken. Hoe kunnen het bestrijden van leervrees en de transitie naar een skills-based arbeidsmarkt daaraan bijdragen, en wat betekent dit voor scholen?

Ook interessant waren de inzichten over ‘Dialogisch Valideren’.  Dialogisch valideren kan het beste worden omschreven als het leerwegonafhankelijk beoordelen van persoonlijke leerervaringen en het adviseren over verder leren in een passende vorm, met gewenste inhoud en gericht op de persoonlijke leerbehoefte.
Dialogisch valideren is een van de dragende pijlers onder de innovatieve aanpak voor het MBO van de toekomst: MBOin2030. Op de website vind je ook een mooie praatplaat die over valideren gaat binnen het thema #LLO.

Conclusie
Een heel nuttig congres. Immers, nog steeds blijven de kwaliteitseisen rondom toetsing en examinering behouden als het gaat om validiteit, betrouwbaarheid en transparantie. De waardering van het leren, competenties, vaardigheden en kennis wordt innovatief gevalideerd. Het doet recht aan flexibel studeren, niet onnodig studeren en draagt bij aan LLO.

En zo heeft deze dag ook weer bijgedragen aan mijn eigen Leven Lang Ontwikkelen.

En voor wie het niet gelooft: m’n button bewijst het! 😉