‘Staat van Examencommissie 2023’ feestelijk van start

Bureau Lente bestaat dit jaar vijf jaar!

Dit willen we in november onder meer vieren met een heus congres (daarover later meer), maar op 25 april hebben we ‘en petit comité’ al een voorproefje genomen…

Samen met een aantal leden van examencommissies uit mbo en hbo hebben we gekeken naar de meest interessante vragen om mee te nemen in de 2023-editie van de ‘Staat van de Examencommissie’. En daarna bezochten we de Keukenhof. Gewoon omdat we wat te vieren hebben.

Examencommissieleden aan het werk

Staat van de Examencommissie

In 2021 ondervroeg Bureau Lente al eens 26 examencommissies uit hbo en mbo, over hun manier van werken, samenstelling, werkdruk, taken en uitdagingen. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat leden van examencommissies in het mbo toen te maken hadden met een hogere werklast dan die in het hbo, uitgedrukt in vergadertijd, aantal studenten per lid van de commissie en beschikbare fte’s per 1000 studenten.

In totaal hebben toen 26 examencommissies aan de inventarisatie deelgenomen, 9 uit het hbo en 17 uit het mbo. In 2023 willen we dit onderzoek herhalen en uitbreiden. Hoe zien de examencommissies in mbo en hbo er nu uit, hoe zijn ze samengesteld, wat zijn hun grootste uitdagingen, overeenkomsten en verschillen. En hoe verschilt dit beeld van twee jaar geleden? De vragenlijst zal zo snel mogelijk worden opgesteld en verspreid.

Keukenhof
Voor de aftrap van dit nieuwe onderzoek kwamen een aantal leden van examencommissies uit mbo en hbo samen met ons naar Lisse. Daar hebben we met elkaar gedachten gewisseld over het functioneren van examencommissies en over het nieuwe onderzoek.

En daarna de Keukenhof in!

En als je Bureau Lente heet, dan is er geen betere plaats om de feestelijkheden van vijf jaar Bureau Lente in gang te zetten dan de Keukenhof.

Lentezon, lentebuien, veel toeristen en heel, heel veel prachtige velden met bloemen.
Het is nu al een mooi jubileumjaar!

Steekproef praktijkbeoordeling examinering mbo

Het is een drukke tijd in mbo-examenland, voor studenten, beoordelaars én examencommissies. Er staat nogal wat op het spel, voor heel veel studenten, dus alles moet vlekkeloos verlopen.

Steekproef
Examencommissies zijn gelukkig inmiddels goed doordrongen van de wettelijke eis dat zij de examenkwaliteit moeten borgen (zie WEB art. 7.4.5a/ WHW 7.12c) en daarmee dus goed zicht hebben op afname en beoordeling.

We krijgen nog wel vaak vragen over wat een examencommissie nou moet doen als het gaat om het afnemen van de steekproef van de praktijkbeoordeling. Allereerst: het is niet verplicht om een steekproef te doen. De wet zegt alleen dat de examencommissie de kwaliteit van examinering moet borgen. Ga dus eerst na waarom je een steekproef wil doen. Zijn er geen andere manieren waarop je grip krijgt op de kwaliteit? Denk bijvoorbeeld aan analyseren van zelfevaluaties beoordelaars of gebruik maken van studentevaluaties.

Toch zien we dat er veel steekproeven worden uitgevoerd, met name bij praktijkbeoordelingen (onder meer van proeves van bekwaamheden, assessments en vaardigheidsexamens). En hier is dat zeker een goed plan! Want juist omdat het in de praktijk wordt geëxamineerd, heb je er minder zicht op als examencommissie. Door een steekproef uit te voeren krijg je dus grip op de examenkwaliteit. So far, so good.

Maar wat ga je dan doen tijdens die steekproef? Denk daar goed over na en zorg dat de steekproef-uitvoerders (vaak leden van een examencommissie) genoeg handvatten hebben waarmee ze de steekproef kunnen uitvoeren. Moet je kijken of de praktijkbeoordelaar op de juiste wijze beoordeeld? Moet je de examensetting beoordelen? Moet je schaduw-beoordelen?

Zin en onzin van een steekproef
Toen we onlangs ergens werden ingehuurd om een steekproef af te nemen, bleek dit helaas mosterd na de maaltijd. Het formulier dat we meekregen was bedoeld om de beoordelaar te observeren tijdens het afnemen van een CGI en daarmee iets te kunnen onderzoeken over afname condities en de deskundigheid van de beoordelaar. Een heel goed formulier, fijn in gebruik! We kwamen echter terecht in een afsluitend gesprek tussen de student en de beoordelaar waarin deze vooral complimenten gaf aan de student en tips voor de toekomst. Dat was een fijne afsluiting voor de student, maar de steekproef op die locatie was niet meer uit te voeren. Je hebt niet de informatie gekregen die zinvol is voor de examencommissie als het gaat om het borgen van examenkwaliteit.

Dus als je er eenmaal zeker van bent dat de steekproef een goed instrument is, zorg dan voor een correcte planning én zorg ervoor dat de betrokkenen ook weten wat de steekproef-uitvoerder komt doen.

Druk, druk, druk
Drukke tijden voor examencommissies als het gaat om het borgen van de kwaliteit van afname en beoordelen. Handen tekort? Wij komen u graag ondersteunen! In het mbo én het hoger onderwijs.

 

 

First Dates, the week after

Precies een maand na Valentijnsdag waren op donderdag 14 maart, tijdens het NVE-congres, opeens 16 mensen enthousiast aan het daten.

Bureau Lente organiseerde die middag voor het eerst de workshop First Dates. Een speeddate-programma om deelnemers uit alle geledingen, van mbo, hbo en universiteit tot en met particuliere opleidingen, examenleveranciers of uitzendbureaus te laten kennismaken met gelijkgestemden uit examencommissies in andere sectoren.

In de eerste ronde maakten ze kort kennis met elkaar zoals het een echte speeddate betaamt, en in de tweede ronde werd dieper ingegaan op een aspect van kwaliteitsborging. Bureau Lente had de casuïstiek bij het aspect ontwikkeld, waarover ze met elkaar in gesprek gingen.

Het werd een geslaagde workshop! Deelnemers benoemden als opbrengst het inzicht dat dat de fase waarin de verschillende examencommissies zitten als het gaat om kwaliteitsborging, nogal wisselden én dat ze dat niet hadden verwacht.

Het was voor veel deelnemers ook een eye-opener dat wat de examencommissie moet borgen ook verschilt; in het hoger onderwijs is de examencommissie betrokken bij alle toetsing over alle leerjaren (alles summatief) terwijl in het mbo alleen op eindniveau wordt geborgd en de formatieve toetsing bij de onderwijsteams ligt.

Daten is weten!
De reden waarom wij deze workshop wilden organiseren, was omdat we zowel in het mbo als in het hoger onderwijs met examencommissies spreken en deze ook trainen. Daar zagen we steeds dat er voor commissieleden veel te leren zou zijn van andere examencommissies in andere onderwijsvormen.

Deelnemers waren unaniem enthousiast en gaven aan dat het eigenlijk te kort was, ze hadden nog veel meer willen bespreken.
Maar ja, dat is dus het idee van een speeddate …
Het vervolg komt daarna; ga bij elkaar op bezoek of deel de kennis die je hebt.

Onze nieuwe werkvorm werkt, en daar zijn we best trots op. We zullen het speed daten zeker vaker gaan organiseren op studiedagen en congressen. Of gewoon bij u op school, met verschillende examencommissies.

 

First Dates en de kruisbestuiving tussen examencommissies MBO en HO

Op 14 maart, precies een maand na Valentijnsdag organiseren we op het NVE-congres onze First Dates speeddating-sessie. Waar E-Matching doet voorkomen alsof je de opleidingen helemaal niet moet mengen bij het daten, denken wij juist het tegenovergestelde. Wij zetten die dag mensen van MBO-opleidingen, HBO-opleidingen en Universitaire opleidingen die bij elkaar aan tafel, omdat we ervan overtuigd zijn dat daar heel mooie matches bij zullen zitten.

Wettelijk gezien speelt de examencommissie een belangrijke taak als het gaat om de waarde van het diploma. Elke examencommissie is bezig met de vraag hoe zij zicht kunnen houden op de kwaliteit van examinering en toetsing binnen hun opleiding(en). We zien dat er vaak veel tijd gaat naar de puur uitvoerende taken van de examencommissie en dat het (soms) nog een lastige opgave blijkt om op de borgende taken goed vorm te geven.

Eén ding is echter wel duidelijk: examencommissies zijn zich er terdege van bewust dat het een belangrijke taak is om zicht en grip te houden op de kwaliteit van examinering/toetsing. En dat geldt bij alle soorten opleidingen, op alle niveaus.

Tijdens onze speed date sessies ga je met elkaar in gesprek over de kwaliteitsborgende taken. Hoe doen anderen dat? Doen ze dat in het MBO hetzelfde als in het HO? Hoe kun je, over de grenzen van je eigen onderwijssoort, van elkaar leren? Omdat wij zowel in het MBO als het HO werken met examencommissies, verwachten we dat dat je met verfrissende ideeën en nieuwe matches onze speeddate sessie verlaat.

Kortom: ben je op zoek naar inspiratie of ben je gewoon nieuwsgierig hoe anderen dit aanpakken, of ben je op zoek naar uitbreiding van je netwerk, dan zien we je graag in onze First Date sessie. Wij zorgen voor match garantie!

We verheugen ons en brengen jullie graag samen!