‘Staat van Examencommissie 2023’ feestelijk van start

Bureau Lente bestaat dit jaar vijf jaar!

Dit willen we in november onder meer vieren met een heus congres (daarover later meer), maar op 25 april hebben we ‘en petit comité’ al een voorproefje genomen…

Samen met een aantal leden van examencommissies uit mbo en hbo hebben we gekeken naar de meest interessante vragen om mee te nemen in de 2023-editie van de ‘Staat van de Examencommissie’. En daarna bezochten we de Keukenhof. Gewoon omdat we wat te vieren hebben.

Examencommissieleden aan het werk

Staat van de Examencommissie

In 2021 ondervroeg Bureau Lente al eens 26 examencommissies uit hbo en mbo, over hun manier van werken, samenstelling, werkdruk, taken en uitdagingen. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat leden van examencommissies in het mbo toen te maken hadden met een hogere werklast dan die in het hbo, uitgedrukt in vergadertijd, aantal studenten per lid van de commissie en beschikbare fte’s per 1000 studenten.

In totaal hebben toen 26 examencommissies aan de inventarisatie deelgenomen, 9 uit het hbo en 17 uit het mbo. In 2023 willen we dit onderzoek herhalen en uitbreiden. Hoe zien de examencommissies in mbo en hbo er nu uit, hoe zijn ze samengesteld, wat zijn hun grootste uitdagingen, overeenkomsten en verschillen. En hoe verschilt dit beeld van twee jaar geleden? De vragenlijst zal zo snel mogelijk worden opgesteld en verspreid.

Keukenhof
Voor de aftrap van dit nieuwe onderzoek kwamen een aantal leden van examencommissies uit mbo en hbo samen met ons naar Lisse. Daar hebben we met elkaar gedachten gewisseld over het functioneren van examencommissies en over het nieuwe onderzoek.

En daarna de Keukenhof in!

En als je Bureau Lente heet, dan is er geen betere plaats om de feestelijkheden van vijf jaar Bureau Lente in gang te zetten dan de Keukenhof.

Lentezon, lentebuien, veel toeristen en heel, heel veel prachtige velden met bloemen.
Het is nu al een mooi jubileumjaar!