Bureau Lente opnieuw CRKBO geregistreerd

En dan opeens besta je vier jaar en dan denk je: ‘daar was toch iets mee?’

Inderdaad! Vier jaar geleden behaalden we als kersvers gestart bedrijf onze eerste CRKBO-registratie, waardoor we onze trainingen vrij van BTW konden aanbieden.
Fijn voor onze klanten!

Hoe zat het ook alweer?

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling).

Na vier jaar verloopt deze registratie echter en moet je als instelling opnieuw een audit doorlopen om opnieuw vier jaar als CRKBO erkende instelling aan de slag te mogen.

Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Belangrijk is ook dat kritische procedures zoals het klachtenreglement en de algemene voorwaarden goed in orde zijn.

Bureau Lente heeft op 22 november deze audit opnieuw glansrijk doorlopen zodat we u ook de komende vier jaar onze trainingen weer vrijgesteld van btw kunnen aanbieden!