Curriculumontwikkeling is maatwerk, een voortdurend proces én heel spannend!

Bij Bureau Lente ondersteunen we met veel enthousiasme en gedrevenheid verschillende hogeschoolopleidingen bij het ontwikkelen van hun (nieuwe) curriculum. Het curriculum is het hart van elke opleiding, de blauwdruk die de onderwijservaring van studenten vormgeeft en hen voorbereidt op hun toekomstige carrière. Een goed curriculum is daarom essentieel. Het zorgt ervoor dat studenten de benodigde kennis, vaardigheden en competenties verwerken om succesvol te zijn in hun professionele leven.

Curriculumontwikkeling is maatwerk

Voor elke opleiding geldt dat de ontwikkeling of aanpassing van een curriculum maatwerk is. Hierbij kan de inzet van Bureau Lente variëren van het initiëren en uitzetten van de hoofdlijnen tot een volledige procesbegeleiding. We kunnen ook op verschillende momenten instappen bij het ontwikkelen van een nieuw curriculum. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen met de opleiding eerst het bestaande curriculum grondig analyseren, hiaten identificeren en kijken naar de behoeften van de studenten en het werkveld. Op basis van die input kan de fundering gelegd worden voor een nieuw curriculum. Hierbij kijken we niet alleen naar wat beter kan, maar ook naar welke krachtige onderdelen van het huidige curriculum we kunnen behouden. Vanaf dat punt kunnen we het proces van de curriculumvernieuwing stap voor stap begeleiden. Maar we kunnen ook juist op hele specifieke onderdelen ondersteunen, bijvoorbeeld door te analyseren of het nieuwe curriculum aansluit bij de visie van de opleiding – bijvoorbeeld de visie om feedback veel effectiever in te richten of grotere eenheden van onderwijs aan te bieden – en daarop de docenten weer (verder) te professionaliseren.

Welke aanpak en begeleiding het beste past, is mede afhankelijk van de ervaring van een team met het ontwikkelen van het curriculum. Een team met veel expertise kan per fase van curriculumvernieuwing bijvoorbeeld goed uit de voeten met een kick-off vanuit Bureau Lente om daarna zelf weer een aantal stappen te zetten, tot de volgende fase. Bij een minder ervaren team is een meer intensieve procesbegeleiding juist weer meer wenselijk en passend.

Curriculumontwikkeling is een doorlopend proces

Het ontwikkelen van een curriculum is zeker geen eenmalige gebeurtenis, maar een doorlopend proces. Het vereist tijd, aandacht en onderhoud om een effectief curriculum te creëren én te behouden. We gaan daarom ook uit van een iteratieve aanpak, waarbij we voortdurend feedback geven en verzamelen en daarmee het curriculumontwerp aanpassen om te blijven voldoen aan de veranderende behoeften en ontwikkelingen in het vakgebied en werkveld.

Een huidig, maar ook een nieuw curriculum moet regelmatig tegen het licht gehouden worden, omdat de ontwikkelingen in het onderwijs en het werkveld niet stilstaan. Niet iedere verandering betekent een volledig nieuw curriculum – kleinere aanpassingen die cyclisch ingevoerd worden, zijn voor een stevig curriculum ook heel waardevol.

Curriculumontwikkeling is ook best spannend

Het ontwikkelen van een nieuw curriculum gaat niet zonder spanning en hier en daar een beetje frictie. En dat is niet erg – spanning en frictie geven aan dat het team betrokken is en het beste wil voor de student (en een beetje voor zichzelf). Een goed implementatieplan voor de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw curriculum is daarom ook heel belangrijk. Naast de enthousiaste ambassadeurs, wil je natuurlijk ook je critici betrekken en hun input meenemen. Het erbij trekken van het gehele team, vraagt om aandacht. Het is daarom ook van belang na te denken wie je wanneer wil betrekken, wat het doel van deze betrokkenheid is, en wat je wil dat deze betrokkenheid weer oplevert aan feedback voor de volgende stap in de curriculumvernieuwing.

Een goede onderwijs- en toetsvisie helpt om het team bij de curriculumvernieuwing te betrekken. Een curriculumontwikkeling ontstaat bij voorkeur vanuit een visie (en niet: omdat een bepaald onderwijsconcept zo goed klinkt of omdat ‘veel andere opleidingen het ook zo doen’).

 Een stevige onderwijs- en toetsvisie legt de basis voor het curriculum en bepaalt de doelen en waarden van de opleiding. Als de curriculumontwikkelaars weten wat deze doelen en waarden zijn, helpt dit om daar ook met elkaar naartoe te werken. We vinden dat een curriculum in lijn moet zijn met de visie en missie van de opleiding, en dat het de unieke identiteit en sterke punten van de opleiding heel concreet weerspiegelt. Wij besteden daarom in dit soort trajecten ook graag bewust aandacht aan deze visie en hoe deze concreet te vertalen naar concrete, innovatieve, robuuste en motiverende curricula.

Gepersonaliseerde aanpak

Bureau Lente werkt altijd vanuit een gepersonaliseerde aanpak. We werken nauw samen met de opleiding om de betreffende visie, doelen en waarden te begrijpen en toe te passen in het nieuwe curriculum. Of dit nou in een intensief begeleid traject gaat, of om onze inzet op hele specifieke onderdelen en professionaliseringswensen. Op basis daarvan begeleiden we curriculumteams bij het ontwerpen of doorontwikkelen van een curriculum dat perfect aansluit op de opleidingsdoelen en -wensen.