De Staat van de Examencommissie 2023

In 2021 ondervroeg Bureau Lente 26 examencommissies uit hbo en mbo over hun manier van werken, uitvoeren van taken en uitdagingen, samenstelling en werkdruk. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat leden van examencommissies in het mbo te maken hadden met een hogere werklast dan die in het hbo, uitgedrukt in vergadertijd, aantal studenten per lid van de commissie en beschikbare fte’s per 1000 studenten. In totaal hebben toen 26 examencommissies aan de inventarisatie deelgenomen: 9 uit het hbo en 17 uit het mbo.

In 2023 herhalen we dit onderzoek. Hoe zien de examencommissies in mbo en hbo er nu uit, hoe zijn ze samengesteld, wat zijn hun grootste uitdagingen, overeenkomsten en verschillen? En zijn er veranderingen ten opzichte van twee jaar geleden?

Bent u lid van een examencommissie?

Dan willen we u graag vragen ons te helpen de Staat van de Examencommissie 2023 in beeld te brengen. Dit kan door het beantwoorden van een korte vragenlijst waarvan de antwoorden 100% vertrouwelijk en geanonimiseerd zullen worden verwerkt. Desgewenst kunt u uw gegevens laten vergelijken met het gemiddelde. 

U vult de vragenlijst per examencommissie in. Mocht u in meerdere examencommissies zitten, dan kunt u desgewenst de vragenlijst meerdere keren invullen.

Het beantwoorden van de vragenlijst kost niet meer dan 10 minuten. Alvast bedankt!