Eerste Online Training BKE succesvol!

A small step for mankind, maar een grote stap voor Bureau Lente: vrijdag 3 april gaven we onze eerste officiële online-training. Het betrof het tweede dagdeel van de Training Basiskwalificatie Examinering (BKE) voor schoolopleiders van Driestar Educatief. Deze schoolopleiders zijn als examinator bij de pabo o.m. actief bij de praktijkbeoordeling van de pabo-studenten die een les verzorgen in taal of rekenen. 

Fysieke cursus nu online
Het is van groot belang dat de toekomstige examinatoren allemaal op dezelfde wijze een assessment en een portfolio beoordelen. Om dit te bereiken volgen zij een cursus van in totaal vier dagdelen van elk 3,5 uur. Dit betreffende dagdeel was ook al verzorgd op 13 maart 2020, precies tijdens de start van de coronacrisis. Om die reden waren er van de 23 deelnemers toen helaas 10 afwezig. Driestar Educatief hecht belang aan het goed laten uitvoeren van de beoordelingen in de praktijk en heeft daarom besloten voor die groep alsnog een online live training te laten verzorgen. Zodat de beoordelingen, die hopelijk vanaf mei tot de zomervakantie toch nog gaan plaatsvinden, goed kunnen worden uitgevoerd.

Vooraf spelregels vaststellen
Vanaf half negen ’s morgens druppelden ze binnen, de in totaal tien deelnemers. Bewust eerder dan het afgesproken starttijdstip van 9:00 uur, om er met elkaar voor te kunnen zorgen dat alles technisch optimaal functioneerde, en om iedereen even aan de nieuwe opzet te laten werken.

Bij het inloggen zaten wij al klaar om de deelnemers te verwelkomen, zodat eventuele inlogproblemen – al dan niet telefonisch – snel konden worden opgelost. Ook hadden we Zoom zo ingericht, gebruikmakend van een veilige log-in procedure en met heldere afspraken over het gebruik van de gegevens, dat we een veilige besloten cursusomgeving konden aanbieden.  

Juist met videoconferencing-systemen als Zoom, Jitsi en Teams is het van belang vooraf even het systeem met elkaar door te nemen en spelregels af te spreken. Daarna hebben we direct een oefening gedaan zodat de deelnemers ervaarden hoe het opsplitsen in breakout-rooms voelde en de daaropvolgende plenaire terugkoppeling. Ook oefenden we het gebruik van hand opsteken, een pretiige manier van aandacht vragen, omdat alle deelnemers in beeld waren.

Annelies Kraaiveld, Manager opleiding pabo “Fijn dat Bureau Lente op zo’n korte termijn de training wist om te zetten in een online variant mét behoud van het door ons gewenste maatwerk en ruimte voor interactie en vragen.”

Trainingsdoelen behaald
Uiteindelijk hebben we de hele training inhoudelijk identiek aan de training van 13 maart kunnen verzorgen, inclusief het individueel werken, in kleine groepen discussiëren en vergelijken, en plenair vragen stellen en met elkaar bespreken. De interactie tussen de deelnemers van de groep onderling, en tussen hen en de trainers, bleek prima te werken en we konden alle gewenste onderdelen binnen de geplande tijd voltooien.

Dit smaakt naar meer en er staan al een aantal andere online live-trainingen in de planning. Wat ons betreft een prima alternatief in deze periode, om zonder enig kwaliteitsverlies de kennis en vaardigheden van assessoren, examinatoren,examencommissies en andere rollen in toetsing en examinering op peil te brengen of houden en in te spelen op de veranderende situaties.