Twee NVAO-geregistreerde secretarissen bij Bureau Lente

Met ingang van dit jaar beschikt Bureau Lente over twee NVAO-geaccrediteerde secretarissen voor het hoger onderwijs: Inge de Jager en Monique Bulle.  

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs.  Daarmee is de NVAO bewaker van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Rol secretaris
Binnen dit proces ondersteunt de secretaris het panel van deskundigen in de beoordelingsprocessen instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), toets nieuwe opleiding (TNO), toets na drie jaar en accreditatie. Hij of zij is geen lid van het panel, maar stelt zich neutraal op ten opzichte van de instelling/de opleiding, het panel en de NVAO. De secretaris kan daarbij diverse rollen vervullen:

  1. inhoudelijk procesbewaker: de secretaris zorgt ervoor dat het panel de procedures en richtlijnen van de NVAO correct toepast; 
  2. panelondersteuner: de secretaris neemt het panel organisatorische zaken uit handen; en 
  3. rapporteur: de secretaris notuleert de bijeenkomst(en) van het panel, het locatiebezoek en schrijft het advies- of beoordelingsrapport op aanwijzing van het panel.

De NVAO organiseert halfjaarlijks een secretaristraining waaraan steeds maximaal 20 personen kunnen deelnemen. Na het succesvol afronden van de training neemt de NVAO de secretaris op in het openbare NVAO-register van secretarissen.

Bureau Lente ondersteunt

Vanuit Bureau Lente bieden we inmiddels verschillende diensten aan vanuit onze rol als secretaris. Zo hebben we vanuit de rol van adviseur al geoefend in het gesprekvoeren bij een accreditatiepanel, met zowel een directie als met een examencommissie. Omdat wij

het accreditatiestelsel goed kennen, kunnen we als adviseur een opleiding prima ondersteunen bij het behalen of behouden van een accreditatie.

Ook opleidingen die met zelfstandig secretarissen willen werken in de begeleiding van een panel, kunnen nu goed door ons ondersteund worden op dit gebied. Bel of mail gerust voor meer informatie!