‘Werklast examencommissies lijkt groter in mbo dan in hbo’ (2)

Onder de naam ‘De Staat van de Examencommissieheeft Bureau Lente, adviesbureau op het gebied van onderwijsontwikkeling, toetsing en examinering, 26 examencommissies uit hbo en mbo gevraagd naar hun manier van werken, samenstelling, werkdruk, taken en uitdagingen. Blog 1 ging over de samenstelling van de commissies, deze blog gaat over de werklast, blog 3 gaat over de taakinvulling.

Werklast
In het hbo vergadert de examencommissie gem 5,7 uur per maand, terwijl dit bij het mbo uitkomt op 7,2 uur per maand. Dit is verschil is relatief klein als we kijken naar de verschillen in omvang van de scholen in termen van aantallen studenten, opleidingen en aantal te nemen diplomabesluiten. Bij het hbo gaat het dan om gemiddeld 1328 studenten, verdeeld over 2,4 opleidingen met jaarlijks 300 diplomabesluiten, terwijl deze cijfers in het mbo uitkomen op 3340 studenten, 30 opleidingen en jaarlijks 854 diplomabesluiten.

Als je het aantal commissieleden afzet tegen het aantal studenten dan kom je in het hbo op 0,46 personen op 100 studenten (ofwel zo’n 217 studenten per lid) en in het mbo op 0,28 (ca. 357 studenten per commissielid). Het hbo heeft 2,5 lid per opleiding terwijl het mbo het moet doen met 0,3 lid per opleiding. De vergadertijd per 100 studenten bedraagt in het hbo 0,43 uur en in het mbo 0,21 uur per maand.

Examencommissie verzetten natuurlijk ook nog veel tijd buiten de vergadertijd. Als we kijken naar de fte’s die toegewezen zijn aan de commissies dan komt het hbo uit op 1,3 en het mbo op 2,3 (ofwel 1 fte op 1000 studenten in het hbo en 0,7 fte per 1000 studenten in het mbo). Het aantal fte’s per opleiding bedraagt in het hbo 0,53 en in het mbo 0,08.

“Als je naar deze cijfers kijkt lijkt het duidelijk dat de examencommissies in het mbo zwaarder belast zijn, zowel in absolute vergadertijd als ook relatief, in tijd en fte per student”, zegt Monique Bulle van Bureau Lente.